Onze online collecte-actie

Met een kleine gift van veel mensen kunnen we volgend jaar weer veel kinderen helpen.

Doet u mee?
U kunt uw gift bestemmen voor
Ons algemene doel

Dan komt uw geld waar het in Namibië het hardst nodig is.

U kunt uw gift ook bestemmen
voor één van onze veldwerkers

Onze veldwerkers: Corina en Pieter, Linda en Kees en Jac-Louis en Gijsbertha

Onze hartelijk dank voor uw gift

Laat een reactie achter