Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden met algemene taken, waaronder ook de taak van het aansturen van de fondsenwervingscommissie.

Het bestuur vormt voor onze veldwerkers Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen-Schouten ook de thuisfrontcommissie.

Van links naar rechts: Philippine van Kleeff (algemeen lid), Coby van Ginkel (algemeen lid), Gijsbert Schouten (voorzitter), Arie Elsenaar (penningmeester) en Maartje Burger (secretaris)

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen voor hun werk dat zij voor de stichting verrichten geen vergoeding. Ook gemaakte reiskosten worden niet in rekening gebracht.