Familie Matze

Kees en Linda Matze hebben zich in Gobabis gevestigd in januari 2023. Ze hebben vijf kinderen, Sarah, Leah, Joas, Rhodé en Judah. Kees is als onderwijzer werkzaam op de Light for the Children school. Linda helpt als verpleegkundige Gijsbertha wanneer zorg nodig is voor kinderen en moeders. Ook bezoekt zij de Shelter, een opvangcentrum voor vrouwen die bijna gaan bevallen. Deze vrouwen komen naar het dorp omdat bevallen in hun golfplaten huisjes geen optie is. Zij wachten in de Shelter hun bevalling af en gaan als het zover is naar het ziekenhuis.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Familie Matze

Wat eraan vooraf ging

Al een aantal jaren voelen Kees en Linda een roeping tot het zendingswerk. In september 2022 wordt het voor hen duidelijk dat de Heere in Namibië werk voor hen heeft. De contacten met Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen, de veldwerkers van Light for the Children, zijn zo positief dat er voldoende vertrouwen is om deze grote stap te zetten. Vele zaken worden geregeld; alles verloopt voorspoedig. Op zondag 18 december is de uitzendingsdienst en op 16 januari 2023 vertrekken ze naar Namibië.

Uitzending vanuit de kerkelijke gemeente
Op zondagmorgen 18 december is in de Hervormde gemeente van Wilnis de uitzendingsdienst. Ds. M. van de Ruitenbeek was de voorganger.
Het verslag van deze dienst is te lezen via de knop Lees meer

Lees meer
Die morgen werd afscheid genomen van de voor Kees en Linda zo vertrouwde gemeente, waarmee ze na hun trouwen ruim 14 jaar zich verbonden hebben geweten. De lange rij gemeenteleden na de dienst in gebouw De Roeping naast de kerk gaf uiting van waardering voor hun betrokkenheid.
De stap naar Namibië te  vertrekken was, zoals de dominee het in zijn gebed verwoordde: “Een stap niet buiten Gods Woord en buiten Gods wil om.”
De tekst van de uitzenddienst was naar aanleiding van de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus aan Maria uit Lukas 1 : 38 waar Maria antwoordde: “Mij geschiede naar Uw woord”. Een toepasselijke tekst met een duidelijke lijn naar de getoonde beschikbaarheid van Kees en Linda.

Voorafgaande aan de zegen, sprak Kees mede namens Linda enkele woorden de gemeente toe. Ze waren dankbaar hoe God in allerlei voorbereidende stappen had voorzien.
Heenwijzend naar een geurkaarsje dat uitgedeeld was, riep hij de gemeente op een lieflijk en geurend licht te verspreiden, totdat Hij komt.

Doneer

Geef hier een donatie voor Familie Matze

Ouderling-kerkrentmeester Verhoek sprak na zijn dankwoord de bede van Jabes uit 1 Kronieken 4: ‘Dat U Kees en Linda met hun kinderen rijk zegent, Uw hand met hen is en U het kwaad van hen wegdoet, zodat het hun geen droefheid brengt’.

Samen met de gemeente werd het bekende lied uit de bundel van Johannes de Heer nr. 133  ‘Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil’ gezongen. De regel uit het laatste couplet ‘die zijn al op ’t altaar heeft gelegd’, getuigt van een gehoorzaam volgen.

Dominee van de Ruitenbeek gaf hun de zegen mee uit Filippenzen 4 : 6 en 7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;  en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Hierna zong de gemeente hen toe Psalm 134 vers 3
‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’.

Het was een waardige uitzenddienst uit de warme gemeente Wilnis. Velen namen nog afscheid van Kees en Linda in De Roeping.