Financiën

Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt en op de website geplaatst.

Wij hechten veel waarde aan een transparante boekhouding. U vindt op deze pagina de jaarverslagen van de afgelopen vier jaar. In het jaarverslag 2023 is de jaarrekening geïntegreerd. In de jaren daarvoor treft u de jaarrekeningen afzonderlijk aan.

De nieuwe veldwerkersechtparen worden via een eigen thuisfrontcommissie (TFC) die beschikt over een eigen bankrekening ondersteund in hun levensonderhoud.
De veldwerkersechtparen ontvangen giften van familie en vrienden. De penningmeesters van de diverse TFC’s maken maandelijks of per kwartaal een vast bedrag naar hen over voor hun levensonderhoud.

In het jaarverslag 2023 treft u een geconsolideerde jaarrekening aan van:
+ de stichting en TFC familie Van Rooyen
+ de TFC familie Matze
+ de TFC familie Schouten

De TFC’s stellen ook hun eigen jaarverslag op. Deze kunt u vinden via de nevenstaande kolom, alsook via de betreffende pagina’s van de veldwerkers. In de jaarverslagen zijn ook de jaarrekeningen opgenomen.

Het bestuur heeft de jaarrekening 2023 van de stichting en de TFC van familie Van Rooyen nog geïntegreerd. Deze treft u ook aan via nevenstaande kolom, als ook via de veldwerkerspagina.

Voor de verklaring van de kascommissie over de controle van boekjaar 2023 volg deze link.

Het bestuur staat open voor inhoudelijke vragen. U kunt deze rechtstreeks aan ons stellen via info@lightforthechildren.nl . Of eventueel aan de betreffende voorzitters/penningmeesters van de TFC’s. Zie voor de contactgegevens onze contactpagina.

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen voor hun werk dat zij voor de stichting verrichten geen vergoeding. Ook gemaakte reiskosten worden niet in rekening gebracht.

ANBI
De stichting heeft een ANBI-status en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst. De giften van donateurs zijn bij de belastingopgave aftrekbaar.