IK STEUN LIGHT FOR THE CHILDREN

Op deze doneerpagina kunt u uw donatie doen voor de veldwerkersgezinnen. Daarnaast is het ook mogelijk een gift te doneren met algemene bestemming.

Donatiemogelijkheden
  1. Eenmalige gift. Via de donatieknoppen komt u op de betreffende betaalpagina.
  2. Periodieke gift. U kunt in uw eigen bankaccount een periodieke betaling instellen.
  3. Automatische incasso. U kunt via ons contactformulier dit aan ons kenbaar maken. Wij sturen u dan een formulier toe waarmee u ons machtigt.
  4. Periodieke gift met 100% belastingaftrek. Als u het Formulier Overeenkomst Periodieke gift invult, sluit u een overeenkomst om gedurende vijf jaar een vast bedrag periodiek te doneren. Zie voor meer info deze pagina van de Belastingdienst.

Voor vragen rondom de diverse doneermogelijkheden belt u ons gerust of stuur een berichtje op ons contactformulier.

Familie Van Rooyen
Met mijn gift help ik Jac-Louis en Gijsbertha en hun kinderen in hun levensonderhoud

Bankgegevens t.b.v. onze veldwerkers
Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen
Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0109 1769 87
Ten name van: Light for the Children NL
Onder vermelding van:
t.b.v. veldwerkers Fam. Van Rooyen

Familie Matze
Met mijn gift help ik Kees en Linda
en hun kinderen in hun levensonderhoud

Bankgegevens t.b.v. onze veldwerkers
Kees en Linda Matze
Bankrekeningnummer: NL40 RABO 0314 6894 51
Ten name van: Light for the Children NL

Familie Schouten
Met mijn gift help ik Pieter en Corina
in hun levensonderhoud en
ondersteun ik het project Lech Achara.

Bankgegevens t.b.v. onze veldwerkers
Pieter en Corina Schouten
Bankrekeningnummer: NL33 RABO 0338 7223  94
Ten name van: Light for the Children NL

Algemeen doel
Met mijn gift steun ik Light for the Children in het algemeen

Het geld wordt gebruikt voor een doel in Namibië dat het meest dringend is.

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0109 1769 87
Ten name van: Light for the Children NL