Kinderen bij elkaar

Financiële zorgen LftcNA

De Namibische stichting die de school in de sloppenwijk exploiteert, heeft financiële zorgen. Haar inkomsten krijgt ze van buitenlandse sponsoren en deels ook van de overheid die de salarissen betaalt van het onderwijzend personeel dat een officiële onderwijsbevoegdheid heeft. Alle overige uitgaven moeten uit eigen middelen worden betaald. In het afgelopen jaar hebben een aantal sponsoren hun jaarlijkse betalingen stopgezet. Voor de stichting is het een grote uitdaging nieuwe sponsoren te vinden en onverwachte uitgaven te kunnen bekostigen. Mede ook omdat er meer gelden nodig zijn voor de extra maaltijden die de kinderen krijgen.

Borden met eten voor de schoolkinderen