Juli nieuws

Wonderen
In deze brief willen we graag met jullie delen hoe er in één week op verschillende manieren voor de gemeenschap is gezorgd.

Schoolgeld
Een jongen in de gemeenschap kon via een beurs van de regering naar de priveschool in Gobabis. Helaas heeft de regering dat in augustus vorig jaar stop gezet. We hadden al een groot bedrag gekregen om het geld van 2019 te kunnen betalen maar een paar weken terug hoorde wij van de school dat er nog € 1700 nodig was om alle kosten voor het laatste jaar van deze leerling te betalen. Als het bedrag 30 juni niet betaald was, kon deze jongen niet verder schoolgaan. Na een oproep op sociale media,  konden we de school op de hoogte brengen dat het volledige bedrag betaald kon worden. De dankbaarheid, verbazing, blijdschap en rust wat dit voor de ouders en deze leerling bracht is onbeschrijfelijk. Wij horen - nu twee weken later - nog steeds hoe dankbaar ze zijn voor Gods voorziening in hun leven! God is nooit te laat, Zijn tijd is perfect!

Drieling
De dokter belt, ‘hebben jullie nog kleertjes voor baby’s? Er is een vrouw in het ziekenhuis bevallen en tot haar en onze verrassing heeft zij drie baby’s in plaats van één gekregen.’ Diezelfde dag had ik een berichtje gelezen van vrienden met de mededeling dat zij graag geld wilde sturen als er een behoefte in de gemeenschap was. Van dat geweldige aanbod konden we dezelfde dag gebruik maken en voor deze mama kleertjes en andere benodigheden kopen om te kunnen zorgen voor haar drie geschenken!

Later is er nog een bedrag geld binnen gekomen waarmee wij goede voeding kunnen kopen zodat deze mama borstvoeding kan blijven geven. Is het niet wonderlijk hoe de Heere werkt?

   Triplets                           Kleertjes drieling

Operatie collega
Sinds 2007 wachtte een collega van ons op een stabiele gezondheid om een specifieke operatie om te kunnen ondergaan. Na week in het ziekenhuis te hebben gelegen, wachten tot de bloeddruk stabiel was, uitstel van de operatie en weer wachten, kon de nodige operatie plaats vinden en mocht hij tot onze grote verbazing de volgende dag weer naar huis. We zijn dan verwonderd hoe goed en genadig de Heere is om ook op die manier Zijn voorziening te laten zien, iets wat geld niet kan kopen, iemands gezondheid.

Eten voor 23 gezinnen
‘Gijsbertha, kan jij voor 23 gezinnen eten kopen als ik je geld geef?’

Ik: ‘Ja hoor, dat wil ik wel doen maar ik denk niet dat het bedrag wat je gestuurd heb voldoende is voor 23 gezinnen.' ‘Geen probleem, ik maak nog wel wat over!’
Met een groot bedrag geld konden wij de basisbehoeften voor 23 gezinnen kopen in een tijd van extra armoede. Veel mensen die bij een lodge werken hebben in de afgelopen maanden geen salaris gekregen of alleen een klein gedeelte. Dit is een groot probleem want in elke familie zijn er mensen die gekort zijn op hun salaris of niks hebben gekregen.

Één van Namibië ze grootste inkomstenbron was het toerisme...
Zolang het toerisme bedrijf plat ligt, wordt de armoede groter...
Het was een voorrecht om voor 23 gezinnen een pakket samen te stellen. Het idee dat er weer eten op tafel gezet kan worden! Wauw!

                                               Family with the food

Vrijwilligers bezoek
Ons huis was voor een paar dagen gevuld met drie gezellige Roemeense vrijwilligers die bij een Roemeense zendingsbasis dichtbij Tsumkwe werken. Zij kwamen speciaal naar Gobabis toe om te helpen bij het verfen van de San Pre School, een schooltje wat ook onderdeel is van de Namibische stichting Light for the Children. Tot onze verbazing kwamen zij niet alleen met hun bereidheid om praktisch te helpen maar ook met een groot bedrag geld voor hun werk! Jac-Louis en ik liepen al voor een aantal weken met de gedachte om geld in te zamelen voor een oma die voor haar kleinkinderen zorgt en voornamelijk in plastic leefde. Nu konden deze vrijwillgers een stevig zinkhuisje voor haar bouwen. En zo nog twee huisjes voor mensen die het hard nodig hadden! Wat een wonderwerk in één week tijd!! Alle lof en eer komt toe aan de Goede Gever van dit alles!

                   Huisje oma                         Nieuw huisje

San Mission
In de afgelopen maanden is veel van Jac-Louis zijn werk onder de lokale Bushman bevolking (hun moedertaal wordt Jo’!oansi genoemd).
Het is erg bemoedigend en inspirerend om met deze nederige mensen te werken. Wij kunnen nog zoveel van hen leren! Jammer genoeg wordt er ook misbruik gemaakt van hun nederige en vrede lievende natuur. Onder hen is het Evangelie ook zo nodig, de Goede Boodschap, dat zij hun identiteit in Christus zullen vinden en zij een zegen kunnen zijn voor de mensen rondom hen. Bidden jullie mee voor dit moeilijke en nodige werk?

Efeze 3:20&21
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid.

Wij zijn zo dankbaar voor alle betrokkenheid en ondersteuning die wij vanuit ons netwerk ervaren! Het bemoedigt ons om niet op te geven!

Lieve groet van ons uit Gobabis,
Jac-Louis, Gijsbertha
Adam en Zoë