Nieuwsbrief december 2019

Beste lezer,

Op deze laatste dag voor Kerst is hier weer onze nieuwsbrief. We willen u graag op de hoogte stellen van nieuws over onze stichting en over het werk van Jac-Louis en Gijsbertha met hun twee kinderen Adam en Zoë. U kunt lezen over hun nieuwe project, de stroopwafelbakkerij. Zelf hopen ze binnenkort hun eigen nieuwsbrief weer te versturen. Daarom dit keer geen 'Bericht vanuit het Lighthouse'.

Gezinsfoto gecomprimeerd
Terugblik

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er direct twee dingen die in m'n gedachten komen. Het betreft beide het werk van Jac-Louis en Gijsbertha. Het eerste is dat ze het hele jaar weer hun werk hebben kunnen en mogen doen. Met enthousiasme en afhankelijkheid van God. Beide eigenschappen kenmerken hun werk. Het is vaak moeilijk en soms moed benemend werk, maar ze gaan door, wetend dat hun hemelse Vader hen verder zal leiden. En daarom komt het enthousiasme dat soms wel eens even weg is vanwege teleurstellingen, toch weer snel terug. Aan de Heere daarom onze dank voor Zijn hulp, keer op keer. 
Vanuit dat enthousiasme gingen ze ook aan de slag met een grote uitdaging, het tweede dat me in gedachten kwam, het bakken van stroopwafels; een nieuw project dat hopelijk het begin is van een mooie droom.

Het nieuwe stroopwafelproject
Deze zomer bakte Gijsbertha haar eerste ‘Doortjes eigengemaakte Nederlandse stroopwafels’. Veel denkwerk en geregel ging eraan vooraf. Er werd een bedrijfsplan geschreven. Een stroopwafelbakmachine werd aangeschaft, een ontwerp voor de verpakking werd gemaakt, afnemers werden gezocht en nog vele dingen meer. Zo worden er nu ongeveer 90 pakjes stroopwafels per week gebakken.

Onze droom
Het is onze droom dat de Light for the Children projecten geheel financieel zelfstandig worden en werkgelegenheid gaan bieden aan de plaatselijke bevolking. Door middel van nieuwe projecten, zoals dit stroopwafelproject dat in onze droom uitgroeit tot een echte stroopwafelbakkerij, krijgen vele mensen een goede werkplek en de benodigde inkomsten; daarnaast verkrijgt de Namibische organisatie een eigen inkomstenbron, zodat deze niet meer afhankelijk is van sponsoring.
Stroopwafels delicous gecompr

We werken verder
De garage wordt op dit moment ingericht als nieuwe bakruimte, een tweede bakster is inmiddels aangenomen en ondertussen worden de stroopwafels nog steeds gebakken op de kleine bakmachine. Een tweede bakmachine zal de productie flink omhoog kunnen brengen. De kosten van zo'n groter apparaat bedragen € 1.400,-. Daarbij komen nog de benodigde extra accessoires. De totale inrichtingskosten, inclusief de verbouwing van de garage zijn € 5.000,- . Een bedrag waarvoor we nog aan het sparen zijn. Helpt u mee?

Wordt u onze sponsor?

Groep van Hoop kinderen 2019 gecompr

"Wij zijn de Groep van Hoop van 2019.
Wij hebben een jaar lang les gekregen van juf Maria en Dikky, haar zoon.
We mogen straks na deze vakantie naar een gewone school.
We hopen wel dat we een schooluniform en schoolspullen
krijgen net als al de andere kinderen hebben."

Sponsor worden gaat heel gemakkelijk. 
Op ons contactformulier waar u zich kunt opgeven. 

 

 

 Activiteiten van de Stichting
+ De fondsenwervingscommissie heeft een nieuw lid mogen verwelkomen in de persoon van Lydia Burger. In samenwerking met Coby van Ginkel, ons bestuurslid, bedenken Lydia, Gosien van Kekem en Geertje Schouten nu samen de acties en helpen ze uitvoeren.
+ Deze maand is er een mailing verstuurd naar veel bedrijven in Renswoude en ook daarbuiten. Hierin presenteren we ons en vragen om sponsoring. Als u ook bedrijven weet die ons zouden kunnen/willen ondersteunen, wilt u het ons dan laten weten?
+ De rollade- en krentenbrodenactie van deze maand bracht  € 300,- op. Onze dank gaat naar alle afnemers  - eet  u smakelijk -  en mede naar bakker Bos en Poeliersbedrijf Hillco voor hun medewerking.
+ In de week van 8 december hadden we weer onze huis-aan-huis collecte in Renswoude. Opbrengst € 1.776,51. Met dank aan onze 17 collectanten die weer en wind moesten trotseren. En onze dank aan alle gevers (m/v) voor alle grote en kleine giften.
+ Voor in de agenda
Op D.V. 1 februari zal er een pannenkoekenfestijn worden gehouden in gebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80 in Renswoude. Tijd: van 17.00 - 19.00 uur. Opgeven van te voren is niet nodig!

Van de penningmeester
Als penningmeester ben ik heel blij met het prachtige bedrag van 1.776 euro dat de huis-aan-huis collecte heeft opgebracht. 
Ook kan ik u melden dat we van de Hervormde gemeente Barneveld voor de tweede keer dit jaar de avondmaalscollectes mochten ontvangen. Ruim 6.500 euro in totaal. Onze hartelijke dank gaat naar de diaconie van deze gemeente. 
Halverwege vorig jaar hebben we als bestuur besloten Jac-Louis en Gijsbertha een vast maandelijks bedrag te geven voor hun levensonderhoud. Van een aantal donateurs komen er maandelijks vaste donaties binnen. Het bestuur legt hier echter elke maand een behoorlijk bedrag op toe, waardoor ons banksaldo al langere tijd dalende is.
De huis-aan-huis collecte en de avondmaalscollecte is daarom echt een opsteker om de structurele tekorten weer even op te kunnen vangen. Naast het levensonderhoud doen we maandelijks ook diverse bijdrages op verschillende projecten; ook deze kosten moeten we opvangen.
Ons doel is daarom: meer vaste donateurs voor het levensonderhoud van Jac-Louis en Gijsbertha en de extra maandelijks bijdragen.
Mochten we hier in slagen, dan kunnen we weer andere doelen steunen die ook zo hard nodig zijn. 
We hopen ook aankomend jaar weer op u te rekenen!
 

Tot slot
Heel graag wil ik u, mede namens alle bestuursleden, hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in welke vorm dan ook. Zonder uw  hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Blijft u hen helpen met dit werk? Ook in uw gebeden? 
We wensen u Gods zegen voor de komende feestdagen en voor het jaar 2020 van harte toe!
Met een hartelijke groet, mede namens de andere bestuursleden, 
Gijsbert Schouten