Interview op CVandaag

“Het is ons verlangen dat lokale mensen discipelen worden en anderen ook weer als discipelen van de Heere Jezus ingewonnen worden”, vertellen veldwerkers Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen in gesprek met Cvandaag. Sinds 2016 zijn de twee namens stichting Light for the Children actief in Gobabis, Namibië. In het Afrikaanse land mogen Jac-Louis en Gijsbertha Jezus’ liefde in woord en daad delen onder de allerarmsten in het Lighthouse.

Het dienen in Gods koninkrijk met gepaste nederigheid en alle focus op de eer van God, daar is het Jac-Louis en Gijsbertha om te doen. Hun roeping kreeg enkele jaren daarvoor vorm, waar Gijsbertha eigenlijk al sinds 2012 actief is in Gobabis waar ze de zorg had over een aantal sponsorprojecten. 

Eén van die sponsorprojecten betrof het ondersteunen van lokale kinderen waardoor onderwijs voor hen mogelijk bleef, vertelt Gijsbertha. “Toen ik in 2012 mijn studie maatschappelijk werk aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) afrondde, ben ik met vrienden naar Gobabis gegaan om daar drie maanden te werken. 

Middels een sponsorproject ondersteunden we kinderen zodat zij naar school konden gaan. Met het geld dat binnenkwam, konden schooluniformen gefinancierd worden. Die bracht ik dan drie keer per jaar vanuit Okahandja naar Gobabis toe. Zodoende hadden we daar een lijntje lopen, maar was het voor ons nog geen optie om daar te wonen. Achteraf gezien werd er misschien wel al voorzichtig een zaadje in mijn hart gepland.”

Light for the Children
Tijdens haar bezoek in 2012 komt Gijsbertha in aanraking met de Namibische stichting Light for the Children. Onder leiding van predikant Henk Olwage zet deze stichting zich sinds 1999 al in voor de allerarmsten uit Gobabis. Zo wordt er onderwijs gegeven, zijn er maaltijden en andere benodigdheden. Daarnaast heeft de stichting er twee scholen. Nadat Gijsbertha terug is uit Namibië, wordt ook de Nederlandse poot van Light for the Children opgericht in november 2013.

Eind 2013 ontmoet Gijsbertha Jac-Louis die als theoloog tevens het verlangen ervaart om in de zending te dienen. Nadat de twee in 2014 trouwen, maken ze in september 2016 de overstap naar Gobabis. Maar voordat het zover kwam, moesten er een aantal knopen doorgehakt worden. 

‘We zijn drie maanden aan het bezinnen geweest op hoe we de Heere konden gaan dienen”

Na hun huwelijk hebben zij beiden in Okahandja gewerkt waar Jac-Louis een contract had. In die tijd werkt Gijsbertha namelijk als receptioniste bij een B&B. Als afgestudeerde maatschappelijk werker, merkt Gijsbertha dat ze eigenlijk niet ten volle gebruik maakt van haar kwaliteiten. “Dat zorgde ervoor dat ik verder wilde kijken.”

Gijsbertha en Jac-Louis gaan in 2016 voor drie maanden naar Nederland. “We zijn toen drie maanden aan het bezinnen geweest op wat het moest gaan worden en hoe we de Heere konden gaan dienen. Jac-Louis zag het op dat moment niet zitten om in Gobabis te gaan werken.”

Gijsbertha en Jac-Louis gaan in 2016 voor drie maanden naar Nederland. “We zijn toen drie maanden aan het bezinnen geweest op wat het moest gaan worden en hoe we de Heere konden gaan dienen. Jac-Louis zag het op dat moment niet zitten om in Gobabis te gaan werken.”

“Tot op de dag van vandaag zijn we in Gobabis om nederigheid te leren”

In het boekje gaat het namelijk over de roeping om nederig te zijn en de Heere te dienen. Ik riep uit naar de Heere dat ik dienstbaar wilde zijn in Zijn koninkrijk. Toen heb ik Gods stem duidelijk ervaren: “Waar denk jij dat je het beste die nederigheid kan leren?” Het antwoord kwam gelijk: Gobabis. Tot op de dag van vandaag zeg ik nog altijd dat we in Gobabis zijn om die nederigheid waar Murray over schrijft te leren.”

Lighthouse
In september 2016 maken de twee vervolgens de overstap naar Gobabis. Inmiddels wonen ze al enkele jaren in een woning die de naam Lighthouse draagt en tevens als crisisopvang functioneert voor kinderen die om verschillende redenen niet langer thuis kunnen wonen. Zo ontvangen zij bijvoorbeeld regelmatig kinderen die verstoten zijn. Samen met een lokale maatschappelijk werker wordt er dan gezocht naar een betrouwbaar pleeggezin waar deze kinderen na korter of langer tijd terecht kunnen.

De werkzaamheden die Jac-Louis en Gijsbertha in Gobabis uitvoeren, verschillen per dag. “We hebben per week vaste doelen die we willen behalen, bijvoorbeeld als het gaat om opzoeken van mensen die we vanuit Light for the Children al langere tijd bijstaan. Soms is het niet te zeggen of het die dag wel lukt omdat er dan plots weer andere taken gedaan moet worden.” 

De twee zijn onder meer betrokken bij de Light for the Children-school in Gobabis waar circa 250 kinderen dagelijks onderwijs krijgen. “Maar hier worden ook warme maaltijden verzorgt”, vertelt Gijsbertha. “We helpen mee in het managementteam om zo met de lokale bevolking te kijken hoe we de structuur op school kunnen verbeteren.”

“Het is ons verlangen dat lokale mensen discipelen van Jezus worden”

Haar man Jac-Louis zet zich vooral in voor de lokale Bushmen-gemeenschap om aan hen het evangelie te delen. “Zij spreken nauwelijks Engels waardoor het niet altijd eenvoudig is om het Evangelie met hen te delen, maar toch worden zij bereikt. Wat we horen is dat de Heere vooral via dromen of visioenen tot deze mensen spreekt.

Ze komen dan naar ons toe om te vertellen dat ze een wonderlijke droom gedroomd hebben. Zo maakt God Zich kenbaar aan deze mensen. Het is ons verlangen dat lokale mensen discipelen worden en anderen ook weer als discipelen van de Heere Jezus ingewonnen worden.”

Babyluikje
Wie een bezoek zou brengen aan het Lighthouse waar Jac-Louis en Gijsbertha wonen en werken, zou in de scheidingsmuur van het erf van het huis een babyluikje met het telefoonnummer van het echtpaar aantreffen. “Vooralsnog hebben moeders daar nog geen baby’s te vondeling gelegd”, zegt Gijsbertha. “Het is wel zo dat ik sindsdien van heel wat moeders al telefoontjes heb gehad die zich geen raad wisten met hun zwangerschap, ik begeleid hen dan in hun zoektocht. Wat we vooral hopen is dat er met het babyluikje minder moeders voor abortus kiezen en met hun vragen of problemen bij ons aankloppen en zo ook het evangelie horen.”

Laat een reactie achter