Bedankt! – 10-jarig bestaan LftcNL

10 jaar Light for the Children

Beste lezer,
Graag sturen we als bestuur u een bedankbrief in verband met ons 10-jarig bestaan. Ook als u normaal onze nieuwsbrieven niet krijgt, maar wel behoort tot het netwerk van onze veldwerkers krijgt u nu deze brief. We willen namelijk u allen bedanken. Uw steun komt ten goede van Light for the Children in Namibië.

Onze dank
Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar de HEERE. Hij heeft Gijsbertha geroepen naar het kleine stadje Gobabis in Namibië. Hij heeft haar Jac-Louis doen ontmoeten en samen mochten ze het werk in Gobabis voortzetten. Hij gaf het vorig jaar in de harten van Kees en Linda en Pieter en Corina om ook naar Gobabis te willen gaan. En dit jaar mochten ze daar een begin maken met hun werk. 
Ons als bestuur gaf Hij steeds alles wat we nodig hadden om het bestuurswerk te kunnen doen. Ook de mensen van de thuisfrontcommissies gaf Hij de bereidheid om actief te worden voor de betreffende TFC. Dit geldt ook voor de mensen die actief zijn in de Fondsencommissie.
Daarom aan de HEERE alle eer. Hij heeft ons tot hiertoe gebracht!

We willen alle mensen bedanken die voor het werk van onze stichting bidden. Ons gebed om kracht voor de veldwerkers en zegen op hun werk is onmisbaar! 

We willen alle oud-bestuursleden bedanken voor hun tijd en inzet, ook diegenen die actief betrokken waren bij de oprichting. Ook alle TFC-leden en Fondsencommissieleden onze hartelijke dank voor alles wat jullie doen of hebben gedaan.

We willen alle sponsors bedanken die ons financieel steunen of dit in het verleden deden. Het zijn sponsors die:

  • maandelijks doneren voor veldwerkers, sponsorkinderen, schoolmaaltijden of voor een ander doel
  • jaarlijks de studiekosten betalen van een aantal studenten
  • jaarlijks een bedrag doneren al of niet met specifieke bestemming

Ook willen we de diaconieën bedanken die jaarlijks of regelmatig onze stichting op hun collecterooster plaatsen en ons verblijden met een mooi bedrag al of niet aangevuld.
We willen allen bedanken die ons werk steunden door aanwezig te zijn op onze actiedagen en allen die producten kochten bij allerlei verkoopacties. We denken ook aan alle vrijwilligers die actief waren als collectant, die meehielpen bij acties of die artikelen maakten voor onze webshop.
Ten slotte onze hartelijke dank aan de eigenaar van het Lighthouse. Hij kocht de woning en verhuurt deze aan hen. 

Allen onze hartelijke dank!

De Light for the Childrenschool waar het allemaal mee begon

9 oktober 2013
Op deze dag ging een aantal mensen naar de notaris waar ze de stichtingsakte mochten ondertekenen. Toen ze weer buiten stonden, waren ze bestuurslid van Stichting Light for the Children Nederland. De stichting was een feit. Een stichting die zich inzet voor het gelijknamige project Light for the Children in Namibië.

Gijsbertha Schouten
Gijsbertha was de spil waar het destijds om draaide. Zij had deze organisatie ontdekt en had haar hart eraan verloren, maar vooral voelde zij zich geroepen door God om daar haar dienende werk te gaan verrichten.
In Namibië leerde ze Jac-Louis van Rooyen kennen met wie ze in augustus 2014 trouwde.

Op 23 augustus 2014 trouwen ze in Okahandja in Namibië

Hun woning
In 2016 hebben ze zich samen in Gobabis gevestigd. Hier kregen ze in februari 2018 een huis dat geschikt was als opvanghuis voor verwaarloosde kinderen, hun Lighthouse. Hier hadden ze de ruimte om kinderen die aan hun lot waren over gelaten tijdelijk een goede en liefdevolle verzorging te geven.

Het Lighthouse

Vanuit deze woning mochten ze hun werk samen doen. Ze kregen in die tijd drie kinderen op hun weg geplaatst, Adam (2016), Zoë (2018) en Jeremiah (2022) die ze als hun eigen kinderen mochten adopteren, nadat ze duidelijk ervoeren dat dit de wil van de Heere was.

Nieuwe veldwerkers
2023 Is een bijzonder jaar geworden. Op aanhoudend gebed om versterking van hun kleine team kregen ze vier veldwerkers erbij! Twee echtparen: Kees en Linda Matze met hun 5 kinderen in januari en Pieter en Corina Schouten in juli. Wat een zegen!

Onze veldwerkers
Corina en Pieter Schouten, Linda en Kees Matze en Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen

Als bestuur willen we u nogmaals heel hartelijk bedanken voor al uw steun. 
Blijft u betrokken? En blijft u bidden voor het werk van onze stichting in Namibië?
Met hartelijke groet,
het bestuur.

Laat een reactie achter