Uitzenddienst Pieter en Corina

Op zondagmorgen 9 juli zijn Pieter en Corina vanuit hun kerkelijke gemeente ‘Christengemeente Ravelijn’ in De Klomp uitgezonden. De voorganger deed dit met de woorden uit 2 Timotheüs 2 : 1: “U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is”. Onder het zingen van Ps. 134 : 2 ” … en knielt eerbiedig voor Hem neer” knielden ze en ontvingen ze de zegen uit Numeri 6: “De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!”

Na deze plechtigheid overhandigde de voorzitter namens het bestuur aan hen een Afrikaanse Bijbel. Hij liet hen Mattheüs 11 : 28 t/m 30 lezen en zei kort iets over de eerste vier woorden: “Kom na Mij toe …”

Daarna zongen de beide families Pieter en Corina nog een lied toe.

Na afloop van de dienst was er nog een gezellig samen-zijn onder genot van koffie, fris en zelfgemaakt gebak!

Laat een reactie achter