Uitzenddienst Kees en Linda

Uitzendingsdienst Kees en Linda

Zondagmorgen 18 december vond de uitzending plaats van Kees en Linda in de Hervormde gemeente van Wilnis. Ds. M. van de Ruitenbeek was de voorganger.

Verslag van de dienst

Die morgen werd afscheid genomen van de voor Kees en Linda zo vertrouwde gemeente, waarmee ze na hun trouwen ruim 14 jaar zich verbonden hebben geweten. De lange rij gemeenteleden na de dienst in gebouw De Roeping naast de kerk gaf uiting van waardering voor hun betrokkenheid.

De stap naar Namibië te  vertrekken was, zoals de dominee het in zijn gebed verwoordde: “Een stap niet buiten Gods Woord en buiten Gods wil om.”

De tekst van de uitzenddienst was naar aanleiding van de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus aan Maria uit Lukas 1 : 38 waar Maria antwoordde: “Mij geschiede naar Uw woord”. Een toepasselijke tekst met een duidelijke lijn naar de getoonde beschikbaarheid van Kees en Linda.

Voorafgaande aan de zegen, sprak Kees mede namens Linda enkele woorden de gemeente toe. Ze waren dankbaar hoe God in allerlei voorbereidende stappen had voorzien.

Heenwijzend naar een geurkaarsje  dat uitgedeeld was, riep hij de gemeente op een lieflijk en geurend licht te verspreiden, totdat Hij komt.

Ouderling-kerkrentmeester Verhoek sprak na zijn dankwoord de bede van Jabes uit 1 Kronieken 4: ‘Dat U Kees en Linda met hun kinderen rijk zegent, Uw hand met hen is en U het kwaad van hen wegdoet, zodat het hun geen droefheid brengt’.

Samen met de gemeente werd het bekende lied uit de bundel van Johannes de Heer nr. 133  ‘Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil’ gezongen. De regel uit het laatste couplet ‘die zijn al op ’t altaar heeft gelegd’, getuigt van een gehoorzaam volgen.

Dominee van de Ruitenbeek gaf hun de zegen mee uit Filippenzen 4 : 6 en 7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;  en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Hierna zong de gemeente hen toe Psalm 134 vers 3
‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’.

Het was een waardige uitzenddienst uit de warme gemeente Wilnis. Velen namen nog afscheid van Kees en Linda in De Roeping.

Onderstaande flyer was ter informatie in de kerkbanken gelegd

 

Aanmelding voor nieuwsbrieven en Whatsapp-groep

Via deze link kunt u zich aanmelden voor hun nieuwsbrieven.
Via deze link kunt u zich aanmelden voor hun Whatsapp-berichten. Het is een app-groep waar alleen nieuwsberichten en foto’s worden geplaatst.

Laat een reactie achter