Nieuwsbrief april 2024

Dit Side by Side-meisje is heel blij met wat extra aandacht

Beste lezer,
In deze nieuwsbrief willen we u weer op de hoogte stellen van ons laatste nieuws. Het nieuws en de foto’s zijn heel recent, want onze voorzitter is samen met zijn vrouw tijdens het verschijnen van deze nieuwsbrief in Namibië. Het is daarom helaas ook een langere nieuwsbrief geworden, maar hopelijk leest en ziet u zoveel dat u even de tijd vergeet. 🙂
Speciaal willen wij uw aandacht vragen voor de nieuwe ontwikkelingen bij ons jonge project Side by Side. We staan hier iets uitvoeriger bij stil. 


Met Kees en Linda en hun kinderen gaat het gelukkig goed. Afgelopen woensdag (17 april) zijn ze verhuisd naar hun eigen woning. Hun gehuurde woning gelegen aan een drukke doorgaande weg door Gobabis, wordt verwisseld voor een woning net buiten het dorp, midden in het veld. Zie onderstaande foto’s.

Op de bovenste foto ziet u twee gebouwen die op het aangekochte perceel staan van Kees en Linda. Links een voormalig clubhuis en rechts is het woonhuis. Het woonhuis is inmiddels grondig verbouwd. Op de tweede foto ziet u het huis van dichterbij. Vanaf hun erf kunnen ze de zon zien ondergaan, zoals u ziet op de foto. Het perceel is 136 m. lang en 85 m. breed. (oppervlakte 1,2 ha).

Ontmoetingscentrum Rehoboth


Pieter en Corina’s ‘normale’ leven is begonnen nu ze op hun plot wonen. De verbouwing van hun woonhuis is achter de rug. Ze genieten erg van hun nieuwe leven. En van hun mooie plek waar ze wonen. Op onderstaande foto’s krijgt u er een indruk van.

Foto 1: de woning met uitzicht op hun ‘achtertuin’.
Foto 2: oprijpad naar de woning. Het omliggende land behoort bij het plot.
Foto 3: halverwege het oprijpad.
Foto 4: nogmaals uitzicht op de achterzijde. 
Foto 5: Vanaf de achterzijde zicht op de schuren met rechts het woonhuis.
De bomen op foto 4 staan aan weerszijde van een (droge) rivier. De grensscheiding van het plot ligt aan de overzijde van deze rivier.
Het hele perceel is 1300 m. lang en 246 m. breed. (totale oppervlakte 31,8 ha)

Nu de verbouwing klaar is, kan Pieter zich helemaal richten op het bouwrijp maken van de grond, het aanleggen van de druppelslangen, het inzaaien van de groentezaden, het (ver-) plaatsen van afrasteringen, enz., enz. Hij doet dit samen met vijf lokale werknemers. Vier jongeren en een man van ongeveer 50 jaar, die de leiding heeft over de jongeren. Ook Corina hoeft zich niet te vervelen. Ze heeft gelukkig hierbij ook hulp; een jonge dame neemt veel werk uit haar handen. 

Alle begin is moeilijk. Eerst werd de grond met de hand gespit. Daarna kwam er een handtrekker met ploeg aan te pas (foto 1). Ten slotte werd de handtrekker omgebouwd tot zittrekker met een frees. Dit ging het beste. Inmiddels zijn er 3 velden klaar (3500 m2) om ingezaaid te worden met groentezaden. Het veld op foto 2 wordt klaargemaakt voor Luzerne (7000 m2). Dit is een 3 tot 5-jarige plant die veel gebruikt wordt voor veevoer en waar veel vraag naar is in Namibië. Op alle velden die klaargemaakt worden, komen druppelslangen of een sproei-installatie voor de bevochtiging van de gewassen. De financiële middelen hiervoor zijn echter nog niet toereikend. Daarom treft u een extra doneerknop aan voor de bekostiging van deze installaties. Wij hopen op uw steun!
De groenten in de tunnelkas (erwten, wortels, bloemkool, rode biet en uien – foto 3) komt al goed op. De eerste groente is inmiddels al geoogst (17 kg. spinazie). De spinazie gaat gewassen en gesneden in zakjes. De spinazie wordt vrijwel direct verkocht; er zijn al afnemers waaronder een lodge in het dorp.  


Jac-Louis en Gijsbertha wonen dan wel niet in een nieuw huis, maar hun huis heeft wel een nieuwe aanblik gekregen. Het hele huis en de scheidingsmuur heeft een verfbeurt gekregen. Dit alles op kosten van de eigenaar die we voor deze opknapbeurt dan ook hartelijk willen bedanken. 
Ook nog even aandacht voor het babyluik, waar tot nu toe nog geen baby in is gelegd. Maar wel regelmatig – ook deze week weer – telefoontjes van moeders die ten einde raad zijn. De moeders komen dan op bezoek bij Gijsbertha. Er volgen dan één of meerder intensieve gesprekken met als resultaat dat de (aanstaande) moeders hun kindje dat ze bij zich dragen toch graag willen houden. 

Kleuterschool in aanbouw in Shadikongoro
In het hoge Noorden van Namibië nabij Divundu, midden in de velden en bossen, staat een klein kerkje. Het is een kleine gemeente onder leiding van voorganger Thinyemba. (zie inzet op de foto). Deze gemeente heeft nauwe banden met de VGK-gemeente in Gobabis waar ds. H. Olwage voorganger is. Jac-Louis en ds. Olwage bezoeken deze gemeente regelmatig. Al een aantal jaren krijgen de jonge kinderen van de gemeente kleuteronderwijs in het kerkje, omdat er geen andere ruimte beschikbaar is.


Op zondag 7 april kregen de kinderen van de zondagsschool van de Koepelkerk in Renswoude een presentatie van Gerben en Janinka Pilto over het werk van Light for the Children. Dit jaar zal het collectegeld van de kinderen bestemd zijn voor onze stichting. Hier is Gerben aan het woord. 


Tot slot
Heel graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven, gebed, financiële steun en betrokkenheid in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Mogen wij op uw steun blijven rekenen? Ook in uw gebeden?
Met hartelijke groet,
Het bestuur


Laat een reactie achter