Nieuwsbrief december 2022

Ons tweede veldwerkersechtpaar met hun kinderen


Beste lezer,
In deze laatste week voor Kerst willen wij u weer graag op de hoogte stellen van ons laatste nieuws. Het betreft nieuws vanaf oktober van dit jaar. En we kunnen u melden dat er ook écht nieuws te melden is; verheugend nieuws! We wensen u daarom veel genoegen bij het lezen van deze nieuwsbrief!

Nieuwe veldwerkers
Kees en Linda Matze uit Wilnis is het tweede veldwerkersechtpaar dat aan de slag zal gaan in Gobabis. In de vorige nieuwsbrief deden we hierover al een mededeling. Nu is zover dat ze op D.V. 16 januari zullen vertrekken naar Namibië. In een uitzendingsdienst in hun kerkelijke gemeente – de Hervormde Gemeente in Wilnis – zijn ze op zondag 18 december uitgezonden. Op onze website kunt u via deze link het verslag lezen van deze dienst. 

Via nieuwsbrieven en Whatsapp-berichten zullen Kees en Linda ons voorzien van hun belevenissen. Op de pagina waar bovenstaande link naar verwijst, kunt u zich hiervoor aanmelden.
Kees en Linda, wij wensen jullie van harte Gods zegen toe; persoonlijk, met jullie kinderen en als arbeiders in Gods Koninkrijk in Gobabis! 

TFC voor Kees en Linda
Kees en Linda hebben zelf een thuisfrontcommissie in het leven geroepen. De TFC wil graag voor Kees en Linda in Nederland de morele en financiële ondersteuning geven die ze nodig hebben. Wij wensen hen daarbij ook Gods zegen toe. Helpt u hen bij dit mooie werk? Biddend en gevend?
Meer informatie over de TFC vindt u hier.

Welkom aan nieuwe lezers
Met de komst van Kees en Linda komt er ook een nieuwe lezerskring in aanraking met onze stichting. Hier zijn wij natuurlijk blij mee; hoe meer naamsbekendheid hoe beter. Nieuwe lezers heten we daarom hartelijk welkom. We hopen dat u enthousiast wordt van het werk dat er in Gobabis mag gebeuren. 
Als u geen prijs stelt op toezending van onze nieuwsbrieven kunt u zich hier  uitschrijven.

Doneerknop voor Kees en Linda

Een dubbele gebedsverhoring
Tot onze grote vreugde heeft er zich nog een echtpaar aangemeld! Ook dit echtpaar wil zich voor onbepaalde tijd vestigen in Gobabis als vrijwilliger voor Light for the Children. Ook nu willen we nog geen namen noemen, omdat het nieuws nog zo recent is. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u meer te melden. 
Wat we schreven in onze vorige nieuwsbrief herhalen we ook nu:

Mogen wij u wel alvast vragen om uw gebed voor deze mensen?
Dat de Heere hun weg verder zal leiden en voorspoedig maken?

Syde by Syde – een nieuw project
Hulp voor kinderen met een beperking

In samenwerking met de Namibische organisatie Side by Side krijgen kinderen en hun ouders begeleiding. Als er therapieën nodig zijn, wordt er gezocht naar mogelijkheden hiervoor. Twee vrijwilligers die zelf in februari in Gobabis zijn geweest, Jacolien Davelaar en Jarine Hoogendoorn, nemen het voortouw om een nieuw sponsorprogramma voor deze kinderen op te zetten vanuit Nederland. 
Meer informatie over dit mooie project vindt u hier.

Fondsenwerving

Acties

De herfstactie 

heeft een prachtig resultaat opgeleverd. De netto-opbrengst is € 1.427,00 Er werden 190 bestellingen gedaan: 100 liter erwtensoep, 390 rookworsten en 476 bakmixen. Ook ontvingen we 9 giften met diverse bestemmingen met een totaalbedrag van maar liefst

€ 900,00.

De huis-aan-huis collectes
Deze maand is er in Renswoude en voor het eerst ook in een paar wijken in Ede gecollecteerd. De collecte in Renswoude bracht € 1435,62 op en in Ede € 610,54. Bij elkaar het mooie bedrag van € 2046,16 

Collecte van de Passage
De dames van de Passage (van de Hervormde gemeente Renswoude) hielden tijdens hun kerstviering voor ons een collecte die maar liefst € 406,95 opbracht. 

Online collecte
Verder zijn we in deze laatste weken van december ook gestart met de online collecte. Gelukkig kunnen we zeggen dat ook op deze manier er veel giften binnen komen. Omdat deze collecte nog doorloopt, kunnen we het niet laten om u te wijzen op de doneerknop onderaan deze nieuwsbrief. 

Voor in de agenda

  • Op D.V. 25 februari wordt er weer een pannenkoekenfestijn georganiseerd in Rehoboth. Tijden: van 16.00 u. tot 19.00 u. 
  • Van 13 mei tot 3 juli hopen Jac-Louis en Gijsbertha weer hun verlofperiode in Nederland te hebben. In deze periode zal D.V. ook de actiedag georganiseerd worden. 


Zoveel giften
Graag willen we u melden dat we in het afgelopen jaar heel blij en dankbaar zijn geworden van zoveel giften. Het betreffen maandelijkse giften voor het levensonderhoud van Jac-Louis en Gijsbertha en giften voor andere doeleinden. Het betreffen ook eenmalige giften. We bedanken alle gevers hartelijk voor al deze milde ondersteuning!!! hier om een tekst te typen.

Nieuwe website
Onze vrijwilliger Peter van Leeuwen is voor ons een nieuwe website aan het bouwen. Binnen niet al te lange tijd hopen we de overstap te maken. Mocht u om de een of andere reden op de website moeten zijn, moet u dus niet vreemd opkijken als u totaal iets anders onder ogen krijgt. We zijn er blij mee; het is een duidelijke verbetering t.o.v. de huidige website. 

Tot slot
Heel graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Mogen wij weer opnieuw op uw steun rekenen in het nieuwe jaar? Ook in uw gebeden?
Wij wensen u goede en gezegende feestdagen toe en Gods zegen in het jaar dat voor ons ligt!

Met een hartelijke groet,
Het bestuur 

Doneerknop decembercollecte

Derick en Jac-Louis
Derick is één van de mentoren en de rechterhand van Jac-Louis

Laat een reactie achter