Nieuwsbrief december 2023

Onze veldwerkers danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en steun

Beste lezer,
In deze laatste week van 2023 willen wij u graag op de hoogte stellen van ons laatste nieuws. Wij willen nu vooral onze veldwerkers in woord en beeld voor het voetlicht halen. Om die reden wordt deze nieuwsbrief ook verstuurd naar de contactadressen van Kees en Linda Matze en Pieter en Corina Schouten. Wij hopen dat het mooie werk dat zij daar mogen doen op deze manier nog meer bekendheid zal krijgen. We wensen u veel genoegen bij het lezen van deze nieuwsbrief!

2023 een bijzonder jaar voor onze stichting
Twee keer reden tot dankbaarheid

Eén –  In oktober mochten we stilstaan bij ons 10-jarig bestaan. 09-10-2013 was de datum waarop de stichtingsakte bij de notaris passeerde. Veel is er in de achterliggende 10 jaar gebeurd, veel werk is er verzet; zowel in Nederland als in Namibië. Dankbaar zijn wij als huidig bestuur dat Gijsbertha die toen als enige daar begon nu 5 mensen rondom zich mag hebben; haar man Jac-Louis van Rooyen en de veldwerkers Kees en Linda Matze en Pieter en Corina Schouten (broer en schoonzus van Gijsbertha).
Als dank voor uw betrokkenheid hebben we in oktober een bedankmail verstuurd. Via deze link kunt hem alsnog lezen. 

Twee –  In januari kwamen Kees en Linda Matze met hun 5 kinderen en in juli Pieter en Corina Schouten als nieuwe veldwerkers van Light for the Children in Gobabis aan. Na veel en vurig gebed van Jac-Louis en Gijsbertha heeft de Heere hen versterking gegeven. Ze zagen er zo naar uit om samen met andere Nederlanders hier in Namibië het werk in Gods wijngaard te mogen voortzetten. God voorzag wonderlijk!
Zo geldt voor 2023: Alleen aan de Heere alle dank en alle eer!


Kees en Linda Matze

Inmiddels hebben Kees en Linda en hun kinderen al weer bijna een jaar Namibië achter zich. Wat een ervaringen hebben ze opgedaan. En hoeveel zijn ze Jac-Louis en Gijsbertha al tot steun geweest. In hun laatste nieuwsbriefschrijven ze dat ‘het goed met hen gaat’. Graag verwijzen wij naar deze mooie nieuwsbrief. Hieronder volgen enkele (ingekorte) fragmenten uit deze nieuwsbrief en twee stukjes die Kees rechtstreeks aanleverde. 

Linda in de sloppenwijk
“Vandaag bezocht ik samen met mijn moeder, die al een aantal weken bij ons is, oma op in haar huisje. Oma is 80 jaar. Ze had te horen gekregen dat ze darmkanker heeft en nu had ze van haar laatste beetje geld dure medicijnen gekocht. ‘Ik moet net (=alleen) op de Heere vertrouwen Lienda’ zei ze steevast. ‘Hij zal mij toch beter maken’. Ik zie haar oude handen gevouwen op haar schoot, getekend door het leven. Allerlei gevoelens komen in mij naar boven, die gedachten en vragen oproepen. Wat is het leven hier in de sloppenwijk toch hard en wreed. De hitte, de stank, geen wc, geen stroomwater dichtbij huis en altijd de vraag of er voldoende eten is om weer een dag te overleven. Hoe kan het bestaan een dorp met comfortabele huizen naast een sloppenwijk als dit, hooguit 7 minuten bij elkaar vandaan?? Ik kan er NIET aan wennen.”


Pieter en Corina Schouten

Bijna een half jaar Namibië hebben ze al weer achter zich. Ze zijn druk geweest met het zoeken van een geschikt plot (= stuk grond met een huis en schuren). Maar gelukkig hebben ze in november een eigen plot kunnen kopen. Hier zullen ze gaan beginnen met groenten te verbouwen. Jongeren uit de sloppenwijk van Gobabis zullen hier gaan werken onder begeleiding van Pieter en Corina. Een gedeelte van de opbrengst van de groenten zal bestemd zijn voor Light for the Children in Namibië. Maar voordat het zover is, moet er eerst nog het nodige aan het huis gebeuren. 
Ook van Pieter en Corina kunnen we zeggen: Het gaat goed met ze! U kunt dit ook teruglezen in hun nieuwsbrieven op onze website; zie deze link

Ondertekening van de voorlopige koopakte van het plot

Hun woonhuis

Ter linkerzijde van hun woonhuis
Op de voorgrond het platte dak van een schuur
In het midden hun container uit Nederland,
een groententuin, een werkershuisje en een waterreservoir

De verbouwing in volle gang

Pieter en Corina geven zelf via een eigen website ook bekendheid aan hun werk. Via deze link komt u op hun website. Hier staan ook hun nieuwsbrieven, updates en blogs van Corina. 


Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen

Gijsbertha schrijft vanuit het Lighthouse

Dankbaar
“2023 was een heel ander jaar dan we ooit hadden kunnen denken. In januari hebben we familie Matze ontvangen en kijken we terug op een gezegend eerste jaar van samenwerken. We zijn erg dankbaar dat zij hun plek hebben gevonden en wij het werk samen kunnen aanpakken. Zij zijn niet alleen collega’s maar ook vrienden geworden.
En zo is ons team in juli verder uitgebreid door de komst van mijn broer en zijn vrouw. Zij hebben inmiddels de aankoop van het plot kunnen doen en zijn hard bezig om het huis leefbaar te maken zodat zij aan de gang kunnen met de projecten die zij op hun hart hebben.
Tussen al het werk door is het een voorrecht om familie en vrienden uit Nederland rondom ons te mogen hebben. Het is bijna niet meer voor te stellen hoe wij het in de 7 voorgaande jaren ‘alleen’ hebben gedaan.
En dan was dit ook het jaar van het 10 jarig bestaan van de stichting. Heel speciaal dat wij juist in het tiende jaar versterking hebben gekregen! Grote reden tot dankbaarheid!
In de afgelopen twee maanden hebben we de verjaardagen van Adam, Zoё en Jeremiah mogen vieren en zijn wij zo dankbaar voor hun levens. Hoe de Heere hen heeft beschermd en hoe zij op ons pad zijn gebracht. Het is een voorrecht om hen te zien groeien en ontwikkelen.

Een bijeenkomst met de ouders van de sponsorkinderen (=Abbagroep) 
De mentors (rechts van Jac-Louis) zijn hierbij ook actief betrokken.

Jac-Louis in gesprek met een oma die haar zorgen deelt over een aantal jonge kinderen waar ze voor zorgt. 

Interview op CVandaag

Tijdens huns verlof in Nederland (mei/juni 2023) hebben Jac-Louis en Gijsbertha een interview gegeven aan CVandaag. Een aantal weken geleden is het interview geplaatst. Zie deze link.


Uitbreiding Fondsencommissie
We zijn blij u te kunnen melden dat onze Fondsencommissie uitgebreid is van acht naar elf leden. De drie nieuwe leden hebben inmiddels hun eerste acties met bijbehorende vergaderingen al weer achter de rug. Het zijn Gerben en Janinka Pitlo en Johannes van Kekem. Hartelijk welkom, Gerben, Janinka en Johannes. We hopen dat er nog vele acties zullen volgen die jullie met jullie eigen enthousiaste inbreng mede kunnen organiseren!

Tot slot
Heel graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven, gebed, financiële steun en betrokkenheid in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Mogen wij weer opnieuw op uw steun rekenen in het nieuwe jaar? Ook in uw gebeden?
Boven alles willen wij de Heere danken. Wat gaf Hij ons veel in dit afgelopen jaar! Hij gaf ons vier nieuwe veldwerkers! Hij zorgde voor een snelle en goede gewenningstijd voor hen, zodat we kunnen zeggen dat het goed met hen gaat. En Hij stelde de veldwerkers in staat om hun werk te doen in en rondom de sloppenwijk van Gobabis. Bovenal zien zij dat de Heere hun werk zegent: ouders en kinderen die gretig naar Gods Woord luisteren en laten zien in hun levenswandel dat ze er ook naar willen leven. 

Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar 2024!
Met een hartelijke groet
van het bestuur
.

Laat een reactie achter