Nieuwsbrief juli 2023

Genieten in het kasteelbos

Beste lezer,

Hierbij krijgt u weer een nieuwsbrief van ons onder ogen. Iets later dan we gewend zijn, maar soms lopen de dingen zo. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de verlofperiode van Jac-Louis en Gijsbertha, maar ook ander nieuws zoals het vertrek van ons derde veldwerkersechtpaar naar Namibië treft u aan. We wensen u veel lees- en kijkgenoegen!

Verlofperiode Jac-Louis en Gijsbertha

Van 12 mei t/m 3 juli waren Jac-Louis en Gijsbertha met Adam, Zoë en Jeremiah met verlof in Nederland. Hoewel het eerste weekend voor hen een heerlijk verblijf was in de Ardennen samen met Gijsbertha’s ouders, broer en schoonzus. 
De ruim zeven weken gingen snel: er was afwisseling tussen familiebezoek, werkbezoek, uitjes en heerlijk ‘thuis’ zijn. En dat laatste was voor hen echt een heerlijkheid: Op camping De Kleine Weide aan de Biesbosserweg in Renswoude. Ze zaten daar in een aantal bed- en breakfastkamers op de deel van de boerderij. Buiten hadden ze de ruimte; de kinderen konden fietsen, skelteren en praatjes aanknopen met de campinggasten :).
Ze trokken er ook op uit in hun Picanto en bezochten familie en vrienden. Ze bezochten ook een aantal keren de 93-jarige oma van Gijsbertha. Zij was blij met deze bezoeken; het waren de laatste bezoeken! Vijf dagen na hun vertrek naar Namibië is ze overleden. 
Ook de werkbezoeken namen tijd in beslag, maar waren heel bijzonder. De donateurs die ze bezochten of die op bezoek kwamen, waren blij de verhalen uit hun eigen monden te kunnen horen en omgekeerd werden Jac-Louis en Gijsbertha (en op afstand ook het bestuur!) blij van de steun die werd gegeven en toegezegd! Ook het bezoek aan de Veldhuizerschool in Ede, waar Mirjam van Kekem – nichtje van Gijsbertha – een spreekbeurt had gehouden over Light for the Children was leuk en leerzaam voor de kinderen.  

Namens het bestuur onze hartelijke dank aan de betreffende eigenaren voor het ter beschikking stellen van de woonruimte en de auto .
Ook onze hartelijk dank aan alle sponsors die ons hebben verblijd bij en na de bezoeken.

Het werk gaat door

De scholen hebben wintervakantie in Namibië en dat betekent dat veel kinderen op straat rond lopen en zich vervelen. Elke grote vakantie probeert Light for the Children daar iets aan te doen, d.m.v. drie keer per week activiteiten en een warme maaltijd aan te bieden. Dit was nu de eerste vakantie dat Kees onze nieuwe veldwerker zich hiervoor kon inzetten en dat was met groot succes. Drie weken lang, drie ochtenden in de week, waren hij en zijn oudste kinderen samen met een team van lokale vrijwilligers actief om 150 kinderen een bijbelverhaal te vertellen, activiteiten en spelletjes te doen met als afsluiting een heerlijke maaltijd.
We zijn erg dankbaar dat er zoveel kinderen weer een bijbelverhaal konden horen en tegelijk het Evangelie. Het zaad is weer gezaaid!

Bericht vanuit het Lighthouse
12 juli 2023

Terug in Gobabis
Na een heerlijke periode van verlof zijn wij ook weer dankbaar om terug te zijn in Gobabis. De omschakeling kost altijd meer tijd dan gewenst, maar langzaam maar zeker komen we toch steeds meer in het werk. Ook zijn we weer begonnen met het schoolwerk voor Adam en Zoë en dat is ook fijn. Alles keert langzaam terug naar het normale. Gelukkig blijven de heerlijke herinneringen van onze tijd in Nederland bij ons en kijken we er met een vol en dankbaar hart op terug.
Vanaf hier heel hartelijk bedankt voor iedereen die ons verlof tot een groot succes heeft gemaakt!
Lieve groet van ons,

Jac-Louis & Gijsbertha, Adam, Zoё en Jeremiah


ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Veldwerkers Pieter en Corina uitgezonden
Op zondagmorgen 9 juli zijn Pieter en Corina vanuit hun kerkelijke gemeente ‘Christengemeente Ravelijn’ in De Klomp uitgezonden. De voorganger deed dit met de woorden uit 2 Timotheüs 2 : 1: “U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is”.
Onder het zingen van Ps. 134 : 2 ” … en knielt eerbiedig voor Hem neer” knielden ze en ontvingen ze de zegen uit Numeri 6: “De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!”
Na deze plechtigheid overhandigde de voorzitter namens het bestuur aan hen een Afrikaanse Bijbel. Hij liet hen Mattheüs 11 : 28 t/m 30 lezen en zei kort iets over de eerste vier woorden: “Kom na Mij toe …”

D.V. woensdag 19 juli hopen Pieter en Corina te vertrekken. Hun 12-meter container met inboedel en heel veel spullen voor het nieuwe project Lech Acharai, waarvan een deel is geschonken, staat inmiddels gereed om getransporteerd te worden naar de haven van Rotterdam.  

Het Side-by-Side project

Dankbaar kunnen we u melden dat er al acht sponsors zijn die een kind met een handicap zijn gaan sponsoren. Ze doen dit door maandelijks € 25,00 te doneren. Onze hartelijke dank aan al deze sponsors. Klik hier voor meer informatie.

Actiedag 2023

Wat een gezelligheid, die zaterdag de 17e juni op De Kleine Weide in Renswoude. Lees verder via deze link.

Dank- en gebedspunten
(zie ook vorige nieuwsbrief)
Dankpunten
+ voor de werkvergunning van Kees en Linda. De vergunning is voor twee jaar verleend. Daarna kunnen ze weer een verlenging aanvragen.
+ voor de mooie wintervakantie die 150 kinderen uit de sloppenwijk mochten hebben dankzij het programma van Kees waarbij zijn oudste kinderen assisteerden.
+ voor de fijne verlofperiode die Jac-Louis, Gijsbertha en de kinderen hadden.
+ voor de prachtige actiedag. Wat een saamhorigheid was er!

Gebedspunten
+ voor Pieter en Corina: een goed afscheid en een voorspoedige reis D.V. woensdag 19 juli en een voorspoedige zeereis en inklaring van de container.
+ voor een spoedige aankoop van de boerderij, zodat het project Lech Acharia kan starten.

Tot slot
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in welke vorm dan ook in de achterliggende periode. Zonder uw hulp zou het werk op deze manier niet kunnen plaatsvinden. Mogen wij weer opnieuw op uw steun rekenen? Ook in uw gebeden?
Wij wensen u van harte Gods zegen toe in deze vakantieperiode. 

Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Weer veilig terug in het winters Windhoek
Laat een reactie achter