Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022
Met een hartelijke begroeting vanuit Gobabis
Beste lezer,
Wij zijn blij u onze tweede nieuwsbrief van dit jaar te kunnen sturen. We hopen dat u na het lezen ervan weer nieuw enthousiasme hebt opgedaan over het werk dat er in Namibië mag gebeuren. En natuurlijk over de werkers die het werk mogen doen. Wij als bestuur doen ons best hen zoveel mogelijk te helpen op allerlei manieren. Dit kunnen we echter alleen met Gods hulp en met uw gebed en ondersteuning! Voor beide doen wij in deze nieuwsbrief een oproep!
Twaalf nieuwsbrieven
Elke maand willen we u graag van een nieuwsbrief voorzien. Dit schreven we al in de nieuwsbrief van maart. Maar hier nog even een herhaling. Jac-Louis en Gijsbertha schrijven er per kwartaal twee en wij als bestuur één. Mocht het zo zijn dat u die van Jac-Louis en Gijsbertha niet ontvangt, kunt u ons dit via het  contactformulier laten weten; dan voegen wij u ook toe aan hun contactenlijst. Ook zijn de nieuwsbrieven op onze website terug te lezen. Die van Jac-Louis en Gijsbertha vindt u via deze link en die van het bestuur vindt u hier.
Blogs van GijsberthaSinds begin van dit jaar schrijft Gijsbertha blogs. Ze brengt het leven in hun Lighthouse, op school en in de sloppenwijk dichterbij. Ook laat zij zich regelmatig in haar hart kijken. Elke maand schrijft ze er twee of drie; inmiddels zijn het er vijftien. Via deze link komt u bij haar laatste blog.
Oproep van Jac-Louis en Gijsbertha
voor gebed om …
… ‘wijsheid en geduld; vooral in complexe situaties waar we nu ook weer mee te maken hebben: Begeleiding geven aan moeders die contact hebben gezocht via het babyluik, lastige situaties met sponsorkinderen en ingewikkelde managementszaken op de school, allemaal situaties waarin we afhankelijk zijn van Gods leiding en wijsheid.’
Herhaalde oproep voor vrijwilligers

Jac-Louis en Gijsbertha zien nog steeds uit naar versterking van hun team.
Voel je je aangetrokken?
Kijk dan op onze website voor meer info.
Om u een beter beeld te geven van ons werk in Namibië is er sinds kort op de website een fotoserie geplaatst van 51 foto’s. Via deze link komt u op de homepage; als u naar beneden scrolt, komt u bij de diavoorstelling.
Veel kijkplezier! 
ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
Actiedag Happen en trappen en pannenkoeken eten
Op zaterdag 18 juli was onze actiedag. Dit keer was deze georganiseerd in samenwerking met Hoofd, Hart en Handen dat vanuit de Hervormde Gemeente Renswoude de evangelist Loli en zijn gezin in Kosovo onderhoudt en ondersteuning geeft aan het werk dat hij daar doet.
De gezamenlijke opbrengst was € 1500,-. Dit betekent voor ieder afzonderlijk € 750,-.  We kunnen terugzien op een geslaagde dag. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijk bedankt!
Wijkgemeentedag Barneveld
Op zaterdag 25 juni werd in de wijkgemeente van Hervormd Barneveld een veiling en wijnproeverij gehouden. Dit bracht het prachtige bedrag op van € 1374,-.
Levensonderhoud Jac-Louis en Gijsbertha

Onze penningmeester vraagt uw aandacht voor een belangrijk punt.
Het betreft het levensonderhoud van Jac-Louis en Gijsbertha.

We hebben hen in de achterliggende jaren steeds financieel kunnen helpen, zodat ze in hun levensonderhoud konden voorzien, maar de laatste tijd worden de inkomsten met deze bestemming minder, terwijl hun levensonderhoud steeds duurder wordt. Met name de brandstofkosten zijn ook daar aanzienlijk gestegen. 

We ontvangen op dit moment ongeveer de helft van het bedrag dat we per maand aan hen overmaken.
U begrijpt dat we dit niet heel lang kunnen volhouden. 

We willen u daarom vriendelijk vragen of u ons wilt helpen!
Kent u mensen in uw netwerk die misschien ook een vaste, maandelijkse bijdrage willen geven? Of bent u daar zelf toe bereid als u dit nog niet deed? Of doet u het liever via een eenmalige gift? In dat geval kunt u de doneerbutton onderaan gebruiken.
U begrijpt dat alle giften, grote en kleine zeer welkom zijn! 
Van de penningmeesterIn de afgelopen maanden hebben we diverse giften mogen ontvangen. Sommige giften hadden een specifieke bestemming. Bijvoorbeeld voor de autokosten van Jac-Louis en Gijsbertha, voor de salarissen van de mentors en voor een vrouw in de sloppenwijk die zelf veel kinderen opgenomen heeft in haar gezin.
We willen alle sponsors hartelijk bedanken voor hun gift(-en)!!De jaarcijfers 2021 waren al gereed; inmiddels is het jaarverslag 2021 ook klaar. Als u de linken gebruikt, kunt u de betreffende stukken downloaden en kunt u lezen hoe het jaar 2021 voor ons als stichting is verlopen. Voor de betaling van de sponsorbijdrage van dit jaar vragen wij opnieuw uw aandacht, als u nog niet hebt betaald. Graag zien wij uw betaling tegemoet. Zie hiervoor onze mail van d.d. 19-02-2022.

Webshop online
Dankzij twee vrijwilligers, Peter van Leeuwen en zijn vrouw Carolien, die op onze laatste oproep voor vrijwilligers hebben gereageerd, kunnen we nu starten met de webshop. U begrijpt dat we hier heel blij mee zijn. 
De webshop is nog in de opstartfase. Het aantal artikelen is nog beperkt. We willen toe naar aan een divers assortiment. Mocht u zelf ideeën hebben voor de webshop dan houden we ons aanbevolen. 
We wensen u alvast veel kijk- en koopplezier. En u begrijpt: De winst die wij op de artikelen maken, is 100% voor het werk in Namibië. 
Via deze link komt u op onze webshop. 
Tot slot
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in de afgelopen tijd. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. 
U hebt in deze nieuwsbrief kunnen lezen wat er allemaal nodig is. Jac-Louis en Gijsbertha en wij als bestuur zien er naar uit uw meeleven te ervaren!

Met een hartelijke groet,
Het bestuur 
Mijn gift voor levensonderhoud Jac-Louis en Gijsbertha
Het Lighthouse bij avondschemering.
Onze dank voor uw betrokkenheid!
Laat een reactie achter