Nieuwsbrief maart 2023

Beste lezer,
In deze nieuwsbrief van maart willen we u weer graag op de hoogte stellen van ons laatste nieuws. Ook nu hebben we weer voldoende om een nieuwsbrief vol te schrijven. Maar we willen het proberen kort te houden om niet te veel van uw tijd in beslag te nemen. We wensen u veel genoegen bij het lezen van deze nieuwsbrief!

Welkom aan nieuwe lezers
Als u voor het eerst deze nieuwsbrief ontvangt, willen we u hartelijk welkom heten. We zijn blij met uw belangstelling in het werk van onze stichting. Het kan ook zijn dat u om een bepaalde reden toch geen prijs stelt op de toezending van onze nieuwsbrieven, dan willen we u vragen of u zich hier wilt uitschrijven.

Nieuwe veldwerkers

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat er zich een tweede veldwerkersechtpaar had aangemeld. We kunnen nu melden dat het Pieter en Corina Schouten zijn uit Amerongen. Zij willen zich ook voor onbepaalde tijd vestigen in Gobabis of in de nabije omgeving. Ze willen namelijk een boerderij kopen om daar oudere leerlingen van de Light for the Childrenschool praktijkonderwijs aan te bieden. De plannen zijn om groenten te gaan verbouwen en kaas/yoghurt te gaan maken. Ze noemen hun project Lech Acharai (= Kom, volg Mij). Op hun website Lech Acharai kunt u meer informatie vinden. Pieter en Corina hopen D.V. in juli te vertrekken.

De grote zegen van het babyluik

Het babyluik heeft een wonderlijke werking: Sinds de ingebruikname in september 2021 zijn er nog geen baby’s in achter gelaten, maar leggen aanstaande moeders die geen raad meer weten contact met Gijsbertha via het telefoonnummer dat op het babyluik en op flyers in het dorp vermeld staat. Er ontstaan dan gesprekken die uiteindelijk leiden tot de acceptatie van het kindje. In veel gevallen bezoekt Gijsbertha de moeders bij hun eigen huis of in het ziekenhuis. Ook gebeurt het dat de moeders naar haar toekomen. In een enkel geval wordt een moeder kind-aan-huis en wordt haar kindje bijna een broertje of zusje van Adam, Zoë en Jeremiah. Aan die keukentafel wordt ook het Evangelie gedeeld; er wordt gezaaid en God is het Die de wasdom geeft! Via deze link kunt u een ervaring lezen die Gijsbertha en Linda hadden met een moeder die haar kindje wilde afstaan.

De eerste ervaringen van familie Matze

Inmiddels is het echtpaar Matze met hun kinderen al weer bijna drie maanden in Namibië. Het gaat goed met ze. Kees is actief werkzaam op de Light for the Children school en Linda is regelmatig te vinden in een opvangcentrum voor zwangere vrouwen die bijna gaan bevallen. (Bevallingen moeten in het ziekenhuis plaatsvinden; vanwege de afstanden komen de vrouwen een aantal weken van te voren naar Gobabis waar ze in dit opvanghuis verblijven tot de bevalling).
Ook bezoekt ze regelmatig met Gijsbertha het ziekenhuis, waar ze samen soms bijzondere dingen meemaken. (Zoals beschreven in het stukje waar bovenstaande link naar verwijst.)
Kees en Linda zitten nu in het proces om een werkvergunning te verkrijgen. Dit gaat helaas vrij moeizaam; Kees wordt naar eigen zeggen van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd.
Kees en Linda schrijven zelf ook nieuwsbrieven. Zie deze link voor hun laatste nieuwsbrief.


Een goede start van Side by Side

Het nieuwe project voor kinderen met een beperking heeft een mooie start gemaakt. Vier sponsors hebben zich inmiddels al opgegeven om een kind voor € 25,00 per maand te sponsoren. Ook werd er ruimhartig gehoor gegeven aan de oproep van Jacolien en Jarine om pampers te doneren. Deze konden dan mee met de container van Kees en Linda Matze. Zo te zien op de foto zijn ze ook aangekomen op de plaats van bestemming. Deze jongen glundert.
Als u zich wilt opgeven voor dit mooie project of als u er meer over wilt weten, dan vindt u hier alle informatie.


Bericht vanuit het Lighthouse – 27 maart 2023

Het jaar loopt met een snelle vaart en de dagen vliegen voorbij. Jac-Louis en ik bespreken dagelijks onze planning en proberen zo om al het werk aandacht te geven. Ik neem meestal ‘s ochtends de tijd voor het schoolwerk van Adam en Zoё en ‘s middags kan ik er op uit wanneer het nodig is.

Nog een paar weken hopen we hard te werken en dan D.V. in het vliegtuig te stappen naar Nederland. Een periode van verlof. Dat is natuurlijk een heerlijk vooruitzicht en tegelijk geeft het extra werk voor ons in deze periode. We willen alles graag goed voorbereiden, overdragen en/of afronden.

Met onze drie kinderen gaat het gelukkig goed. Adam en Zoё genieten erg van hun broertje Jeremiah en zij worden weer beloond met veel glimlachjes van hem. Erg lief om te zien hoe Jeremiah op hen reageert.

Wij zijn erg dankbaar met de nieuwe veldwerkers, Kees en Linda. Zij hebben al verschillende taken op zich genomen wat ons weer werk uit handen neemt. Erg fijn, we kijken er naar uit dat zij hun werkvergunning krijgen zodat zij zich nog meer kunnen vestigen. Bidden jullie daarvoor mee?

We kijken er naar uit om jullie D.V. tijdens ons verlof te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Jac-Louis, Gijsbertha
Adam, Zoё en Jeremiah

Activiteiten in Nederland

Fondsenwerving

Pannenkoekenfestijn – zaterdag 25 februari
Wat werd er lekker gegeten! En wat waren er veel eters (135!). En wat bracht het ‘lekker’ veel op! € 1892,45.
We willen alle gasten heel hartelijk bedanken, ook voor de giften in de collectebus!
Ook onze sponsors: Hugo’s Pannenkoeken, Pannenkoekenhuis De Langenberg en Pannenkoekenboerderij Grietje die zorgden voor de emmers beslag, Ab Gaasbeek Makelaardij, Vallei Opticiens en Son Flower Design die een donatie deden en Coop, Plus en Soap & Spices Drogisterij en natuurvoeding in Scherpenzeel voor de diverse boodschappen, en een gever van de eieren op de verkooptafel die anoniem wil blijven.

Jaarlijkse actiedag
Op D.V. zaterdag 17 juni zal onze jaarlijkse actiedag gehouden worden. Er zal weer van alles te beleven
zijn voor jong en oud. Ook is er weer een hap- en trap fietstocht en/of wandeltocht.
Onze veldwerkers Jac-Louis en Gijsbertha hopen ook met hun kinderen aanwezig te zijn. Zij zien er ook naar uit om jullie weer allemaal te ontmoeten.
Onze actiecommissie zal u tijdig op de hoogte brengen van de manier waarop u zich kunt aanmelden voor deze dag. We hopen op een fijne, gezellige dag met elkaar!

Zoveel giften
Wij worden elke keer weer blij van de giften die binnen komen. Het betreffen (maandelijkse) giften voor de warme maaltijden voor de schoolkinderen, voor het levensonderhoud van Jac-Louis en Gijsbertha, giften voor de studiekosten van studenten en giften voor andere doeleinden. We bedanken alle gevers hartelijk voor deze milde ondersteuning!


Van de penningmeester
  • De betaling van de sponsorbijdrage voor 2023 verloopt goed. Ik ben blij dat al ruim de helft van het geld binnen is. Ik wil alle sponsors die hun bijdrage al gaven hartelijk bedanken en tegelijk wil ik vragen of de andere sponsors ook dit voorbeeld willen volgen. Alvast mijn dank!
  • De jaarstukken 2022 zijn gereed. Voor de kascontrole wil ik de kascommissieleden, Steven van Kranenburg en Daniël Marchal namens het bestuur bedanken. Op onze website (zie link) kunt u zowel de jaarrekening als het jaarverslag inzien. Mocht u naar aanleiding van de jaarrekening nog vragen hebben, voelt u zich dan vrij deze aan mij te stellen. Vragen naar aanleiding van het jaarverslag kunt u stellen aan de voorzitter.


Nieuwe website
Onze nieuwe website is klaar en online, hoewel nog niet alle content is overgezet; dit gebeurt binnenkort. We zijn er erg blij mee; het is een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige website. We willen dan ook één van onze vrijwilligers voor al het werk heel hartelijk bedanken!
We nodigen u uit op www.lightforthechildren.nl een kijkje te nemen. Op de website zult u ook weer een webshop vinden. Ook daar willen we u graag op attent maken; de woondekens zijn sterk in prijs zijn verlaagd (50% korting) en de opbrengst is geheel voor de stichting; met dank aan de vrijwilligster die ze gehaakt heeft. We wensen u veel kijk-, lees- en koopplezier.

Oude domeinnaam weer terug
Gelukkig is onze domeinnaam https://lightforthechildren.nl/ weer beschikbaar. Hiermee is ook ons e-mailadres weer terug naar de oude naam: info@lightforthechildren.nl

Gebedspunten
Het proces van de aanvraag van de werkvergunning voor Kees en Linda is nog gaande. Zij verblijven nu nog in Namibië op hun toeristenvisum. Als de werkvergunning niet spoedig komt, moet er verlenging aangevraagd worden van hun toeristenvisum.
Pieter en Corina vragen hun werkvergunning aan nu ze nog in Nederland zijn. Het is afwachten hoe snel dit zal gaan. Namibië laat namelijk niet zomaar buitenlanders toe.
De aankoop van de boerderij is in de onderzoeksfase. Er is water- en bodemonderzoek gedaan; nu wordt er nagedacht over de vervolgstappen.


Tot slot
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in welke vorm dan ook in de eerste maanden van dit jaar. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Mogen wij weer opnieuw op uw steun rekenen? Ook in uw gebeden?
Wij wensen u alvast goede en gezegende feestdagen toe.

Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Doneerknop voor levensonderhoud Jac-Louis en Gijsbertha

Jac-Louis en Gijsbertha
met hun drie kinderen Adam, Zoë en Jeremiah

Laat een reactie achter