Nieuwsbrief oktober 2022

Beste lezer,
Hierbij hebt u de derde nieuwsbrief van het bestuur van dit jaar onder ogen. Het is eigenlijk de septemberbrief die nu pas verschijnt. We kunnen namelijk nu de start van onze herfstactie aankondigen. Ook kunt u op onze webshop de producten al bestellen.
Mocht u om de een of andere reden een eerder verstuurde nieuwsbrief hebben gemist, kunt u deze altijd via onze website lezen. Via deze link komt u bij onze nieuwsbrieven. En de nieuwsbrieven van Jac-Louis en Gijsbertha vindt u hier.

Op 17 september is in Gobabis het nieuwe kerk- en schoolgebouw in gebruik genomen van de Bushmen, een bevolkingsgroep die niet alleen een minderheid vormt, maar ook gediscrimineerd wordt. Vorig jaar september ging er een verzoek naar Stichting Verburg Fonds in Nederland; nu al de ingebruikname van het gebouw!
Met speciale dank aan de heer Jan Verburg!

Een wonderlijke gebedsverhoring
Na vele oproepen om versterking voor Jac-Louis en Gijsbertha heeft in de afgelopen weken een jong echtpaar met kinderen zich aangemeld. Ze willen zich op korte termijn voor onbepaalde tijd vestigen in Gobabis als vrijwilligers voor Light for the Children. Omdat het nog maar zo recent is, willen we nu nog geen namen noemen en meer details geven. In een volgende nieuwsbrief hopen we u meer te melden.

Mogen wij u wel alvast vragen om uw gebed voor deze mensen?
Dat de Heere hun weg verder zal leiden en voorspoedig maken.  Activiteiten in Nederland

WIE O WIE? Drie keer!!!
1. Wie wil er collecteren?
Dit jaar houden we in de tweede week van december weer onze huis-aan-huis collecte in Renswoude. Ook collecteren we dit jaar voor het eerst in Ede. In beide plaatsen zoeken we collectanten. Als u een paar straten wilt collecteren, wilt u zich dan aanmelden via ons contactformulier? Eén vinkje zetten is al voldoende. 🙂 WIE O WIE

2. Wie wil onze actiecommissie helpen versterken?
Onze actiecommissie ziet uit naar versterking van het team. Het werk komt nu nog op de schouders van te weinig mensen neer. Wat het werk precies inhoudt vertellen we je graag. Als je je meldt via het contactformulierzal één van de commissieleden contact met je opnemen. WIE O WIE.

3. Wie wil ons netwerk helpen vergroten?
Hoe meer mensen afweten van het mooie werk dat er in Gobabis gebeurt, hoe beter het is: meer bekendheid, meer gebed, meer meeleven en meer inkomsten! Helpt u ook hier aan mee? Wilt u onze website delen met familie en/of vrienden? Via het contactformulier kan men zich opgeven voor de nieuwsbrieven. WIE OF WIE.

Nu ook woon- en ledikantdekens in onze webshop.

NAAR DE WEBSHOP

Tot slot
Graag willen wij u weer hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in de afgelopen tijd. Wij denken ook aan de gevers van speciale giften. Aan allen onze hartelijke dank! Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden.

Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Op 15 september ‘s avonds om 21.30 u.
brengt een maatschappelijk werker deze vier kinderen
om in het Lighthouse de nacht door te kunnen brengen.

Laat een reactie achter