Nieuwsbrief september 2023

Pieter en Corina Schouten op zoek naar hun plot

Beste lezer,
Hier hebt u al weer onze 3e nieuwsbrief van dit jaar onder ogen. Dit keer halen we ons 3e veldwerkersechtpaar voor het voetlicht. Ze wonen nu inmiddels al ruim 2 maanden in Namibië. We willen u graag op de hoogte stellen hoe het met hen gaat en wat hun plannen zijn. Verder treft u weer een bericht aan van Jac-Louis en Gijsbertha. U mag natuurlijk ook onze herfstactie niet missen. Dan loopt u echt wat mis. 🙂  We wensen u veel lees- en kijkgenoegen!

Start van 3e veldwerkersechtpaar
Pieter en Corina Schouten hebben hun eerste Namibische maanden er opzitten. In een paar woorden omschreef Corina het alsvolgt: intens, enthousiast en dankbaar. 
Het zoeken van een geschikte plot neemt veel tijd in beslag. (Een plot is een boerderij met een stuk grond erom heen.) Ze zijn nu bezig met het nadenken over de 4e plot. Tot nu toe waren er steeds redenen waarom ze moesten afzien van de aankoop. Biddend zoeken ze steeds Gods leiding en gelukkig ervaren ze in dit proces vrede in hun hart.  
In hun dagelijks leven zijn ze verder al aardig aan het werk. Pieter in de tuinen en Corina in de huiswerkklas van de sponsorkinderen – de Abbagroep, de nieuwe naam van de groep.

Een eigen TFC
Pieter en Corina hebben een eigen TFC opgericht. Vier mensen hebben ze bereid gevonden die de nodige werkzaamheden op zich willen nemen. Op hun website (zie onderstaand bericht) stellen zij zich voor. 

Op de hoogte blijven
Als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwe ontwikkelingen kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrieven van Pieter en Corina.
Ook is het mogelijk hun Whatsappberichten te ontvangen. Het is een gesloten app-groep waar alleen berichten en foto’s op worden gedeeld, zonder dat u erop kunt reageren (alleen via smiley’s). Via deze link kunt u zich hiervoor aanmelden.

Pieter en Corina hebben voor hun project een eigen website, www.lech-acharai. Via onderstaande button kunt u op hun website eens een kijkje nemen.

Nieuws van de veldwerkers Kees en Linda
We kunnen u melden dat het heel goed met ze gaat. Ze hebben in de afgelopen weken hun 5e nieuwsbrief verstuurd. Hier kunt u precies lezen wat ze allemaal beleven en hoe ze dit ervaren. De brief staat inmiddels ook op onze website. Als u interesse hebt, is dit de link naar de betreffende pagina
De ouders van Kees hebben hen bezocht. Dit was natuurlijk een bijzondere ervaring; zowel voor Kees en Linda en de kinderen als voor henzelf. De vader van Kees heeft een mooie film gemaakt om op deze manier meer bekendheid te geven aan het werk van Kees en Linda. De film ‘Een kijkje in het leven van Kees en Linda in Gobabis’ is op onze website te vinden, via deze link.

Bericht vanuit het Lighthouse
29 september 2023


De dagen dat we alles redelijk op orde hebben, er geen gekke crisissen zijn, moeten we eigenlijk omlijsten. Die dagen zijn heerlijk! Vooral na een intensieve periode van extra kinderen in huis. Op de website schrijf ik af en toe een stukje en juist deze week heb ik weer iets geschreven over de Lighthouse kinderen. (Zie mijn laatste blog)
Inmiddels hebben we al weer een redelijk rustige week achter de rug en daar zijn we dankbaar voor. 
De dagen worden ook al langer en warmer en daar genieten we van. 
Met Adam, Zoë en Jeremiah gaat het heel goed. Ieder ontwikkelt op z’n eigen, unieke manier en dat is speciaal om te zien! 
De afgelopen twee maanden waren ook gezellig met onze nieuwe veldwerkers erbij. Momentjes van met z’n allen gauw koffie drinken is toch iets nieuws!
We proberen elke week ook met z’n allen een avond bij elkaar te komen om het werk te bespreken én vooral samen te bidden. In het Engels luidt het gezegde: ‘A family that prays together, stays together.’
We zijn ontzettend dankbaar voor het team rondom ons en ervaren Gods voorziening daarin elke keer weer!

Lieve groet van ons,
Jac-Louis & Gijsbertha, Adam, Zoё en Jeremiah


Activiteiten in Nederland

Van het bestuur

Bestuurswisseling
Helaas hebben we op onze laatste bestuursvergadering afscheid moeten nemen van onze penningmeester Martijn van Beek. Ruim 4 jaar heeft hij de financiële zaken nauwgezet waargenomen, maar vanwege de te grote hoeveelheid werk in zijn vrije tijd was het beter om te stoppen.
Gelukkig hebben we de heer Arie Elsenaar bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Arie heeft veel ervaring in de financiële wereld en heeft ook meer tijd, omdat hij gepensioneerd is.
We willen ook op deze plaats Arie hartelijk welkom heten en Martijn hartelijk bedanken voor alles wat hij voor ons betekend heeft.

Sponsorbijdrage 2023
We zijn blij dat we u kunnen melden dat al 34 (moet nog gecheckt worden) sponsors hun bijdrage betaald hebben. Hartelijk dank daarvoor. Mogen we hierbij tegelijk de andere sponsors vragen of ze hun bijdrage voor dit jaar nog willen betalen? Alvast heel hartelijk bedankt.

Bestuursfoto
Als u wilt weten wie wij zijn? Op onze laatste bestuursvergadering hebben we een groepsfoto gemaakt. Jammer dat we Martijn hierop moeten missen. Maar fijn dat Arie zijn plaats inneemt. Hier  vindt u de foto. 

Dank- en gebedspunten
Dankpunten
… voor de werkvergunning van Pieter en Corina. De vergunning is voor twee jaar verleend. Daarna kunnen ze weer verlenging aanvragen.
… voor de behouden aankomst van de container van Pieter en Corina en de goedkeuring die de douane gaf na opening in Gobabis.
… voor de goede relaties die Kees en Linda met hun gezin hebben kunnen opbouwen in de sloppenwijk en het vertrouwen dat ze al hebben gekregen. 

Gebedspunten
… voor een spoedige aankoop van een plot, zodat het project Lech Acharai kan starten.
… voor vrucht op het uitdragen van het Woord (Jes. 55:10,11).
… voor kinderen die worden verwaarloosd of die lijden onder geweld vanwege alcoholmisbruik.

Tot slot
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in welke vorm dan ook in de achterliggende periode. Zonder uw hulp zou het werk op deze manier niet kunnen gebeuren. Wilt u blijven bidden voor de veldwerkers, de kinderen in de sloppenwijk en het schoolpersoneel? De nood is zo groot!
Wij wensen u van harte Gods zegen toe!

Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Zoë, Adam en Jeremiah 
Even een weekje ertussen uit
Op adem komen voor Jac-Louis en Gijsbertha

Laat een reactie achter