Ontstaan

Gijsbertha Schouten wil na haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ervaring gaan opdoen in het buitenland. Het ontwikkelingswerk trekt. Het is in 2012. Ze komt in Gobabis (Namibië), bij het project Light for the Children; een project dat o.a. twee prescholen in de krottenwijk exploiteert. Vooral jonge kinderen krijgen daar les om hen voor te bereiden op een reguliere school. Aan dit project verliest ze haar hart.

Al snel komt ze op het idee kinderen te helpen door ze schoolspullen en een schooluniform te geven. Het zijn kinderen die op een gewone school zitten, maar opvallen, omdat ze geen schooluniform dragen. De ouders hebben hier geen geld voor. Via kennissen en familie krijgt ze geld om uniformen en spullen te kopen. Het zijn de eerste sponsors.

Ontstaan stichting
Via telefoon en e-mail krijgen haar ouders de verhalen te horen. Al snel wordt het idee geboren om hier structureel te gaan helpen. Zo wordt in oktober 2013 de stichting ‘St. Light for the Children Nederland’ opgericht. De stichting die de Bijbel als grondslag heeft, heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Gobabis te helpen in hun armoedige bestaan, zodat er voor hen een beter en hoopvoller toekomstperspectief ontstaat. Ook wil zij de gelijknamige Namibische stichting, die het project Light for the children exploiteert, ondersteunen. 

Vertrek uit Gobabis
Als Gijsbertha in augustus 2014 trouwt met Jac-Louis van Rooyen ontstaat er een nieuwe situatie. Ze verhuist naar Okahandja – 280 km verderop – waar Jac-Louis zijn bediening heeft op een lodge. Haar hulp op de scholen moet ze stoppen, maar haar zorg voor de sponsorkinderen blijft, al is het nu op afstand. Ze draagt ze over aan de stichting die een sponsorprogramma opstelt. Jac-Louis en Gijsbertha bezoeken 2 à 3 keer per jaar de sponsorkinderen. Zij voorzien ze van kleding, schoeisel en schoolspullen, ze bemoedigen hen en verzamelen de rapporten van de kinderen. Het aantal sponsorkinderen neemt toe en komt op veertig.

Terug in Gobabis
In oktober 2016 vertrekken ze uit Okahandja en vestigen zich in Gobabis. Ze voelen zich hiertoe door God geroepen. 
Jac-Louis gaat ds. G. H. Olwage, de predikant die het project Light for the Children coördineert, ondersteunen bij zijn vele werk. Gijsbertha is veel te vinden in Epako (de krottenwijk), in de preschool en in het plaatselijke ziekenhuis. Ze kunnen ook meer hulp bieden aan de sponsorkinderen; er is meer contact met hen en met de gezinnen waar de kinderen uit komen. De kans dat ze tussentijds afhaken en weer kiezen voor het straatleven – zoals eerder wel gebeurde – is hierdoor aanmerkelijk kleiner.

Komst Lighthouse
Een droom wordt in januari 2018 werkelijkheid. Een grote woning kan gehuurd worden en de eerste kinderen nemen hun intrek. Kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen, krijgen bij Jac-Louis en Gijsbertha tijdelijk een veilig thuis. Er wordt gezocht naar een betrouwbaar opvanggezin waar de kinderen na korter of langer tijd een nieuw bestaan kunnen opbouwen. 
In november 2018 wordt de huurwoning gekocht door een bevriende relatie en het jaar 2018 eindigt met een totaal van veertien kinderen dat opvang gekregen heeft.