Light for the Children school

In 1999 wordt Light for the Children Foundation in Namibië opgericht, een stichting die op vele manieren hulp biedt aan mensen en met name kinderen in de krottenwijk van Gobabis. De plaatselijke predikant ds. H. Olwage die al lange tijd als zendeling in Gobabis werkzaam is, wordt voorzitter. De stichting wordt officieel geregistreerd bij de overheid.

Personeel

De school heeft een directeur, negen onderwijzers, een administratice en drie koks. Daarnaast zijn Gijsbertha en Kees actief betrokken. Gijsbertha woont (directie-) vergaderingen bij en adviseert op het gebied van personeelsbeleid. Kees is vrijwel dagelijks aanwezig; hij geeft les, woont vergaderingen bij, adviseert en begeleidt op onderwijskundig niveau.

Projecten

Wat eraan vooraf ging

Er zijn altijd wees- en kwetsbare kinderen geweest in Namibië, maar na de onafhankelijkheid in 1990 worden ze zichtbaarder. De toenemende verstedelijking zorgt voor een grote groei van krottenwijken waar talloze kinderen aan hun lot worden overgelaten.
In 1998 geven drie jonge mannen,  gastarbeiders uit een ver weg gelegen streek in Namibië, hun leven aan Jezus. Ze gaan zich realiseren hoe groot de behoeften van de kinderen in hun midden zijn die opgroeien te midden van armoede, geweld, drank- en drugsmisbruik.
In tegenstelling tot de donkere omstandigheden noemen ze hun initiatief ‘Licht voor de kinderen’ – Light for the children. Al snel voegen zich andere mensen zich bij hen, waaronder ook een plaatselijke predikant in Gobabis, dominee H. Olwage. Hij is al sinds de jaren tachtig bezig met minder gestructureerde vormen van kinderopvang. Nu wordt de hulpverlening gebundeld en ontstaat Light for the Children Foundation, geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken als welzijnsorganisatie 427.

Missie

Een oase creëren in de woestijn door het geven van vorming, onderwijs en voeding aan verwaarloosde kinderen.

Visie

De kinderen leren hun leven in te richten naar Gods geboden en hun capaciteiten te gebruiken tot Zijn eer.

Relatie met de Nederlandse stichting

Light for the Children Nederland (LftcNL) ondersteunt de Namibische stichting op twee manieren.
1. Jac-Louis en Gijsbertha helpen ds. Olwage daar waar nodig en mogelijk is. Regelmatig doet ds. Olwage een beroep op Jac-Louis voor pastoraal werk in de sloppenwijk; veel is hij daar te vinden. Ook voor de fondsenwerving is hij actief. Gijsbertha is betrokken bij het leiding geven aan de school. Ook is Kees daar nu werkzaam.
2. LftcNL ondersteunt de Namibische stiching financieel.  Dit kan dankzij vaste sponsoren. Dankzij hen is het o.a. mogelijk dat er maandelijks een bedrag kan worden overgemaakt voor het voedsel dat de kinderen dagelijks op school krijgen.

Zie ook www.lightforthechildren.com