Lighthouse

Het Lighthouse is een huis voor kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Jac-Louis en Gijsbertha vangen deze kinderen op in hun eigen woning, die de naam Lighthouse heeft gekregen en begeleiden hen en in sommige gevallen ook hun ouders. Hier krijgen deze (soms) getraumatiseerde kinderen een veilig thuis. De opvang is tijdelijk. Er wordt samen met de plaatselijke maatschappelijk werker gezocht naar een betrouwbaar pleeggezin (bij voorkeur uit de eigen cultuurgroep) waar de kinderen na korter of langer tijd een veilig en stabiel leven kunnen gaan opbouwen. 
Deze pleeggezinnen krijgen van Jac-Louis en Gijsbertha begeleiding. De kinderen blijven zo in beeld. Ook krijgen deze pleegouders voor de extra uitgaven maandelijks een kleine financiële ondersteuning vanuit de stichting.
Het huis is aangekocht voor dit doel door een bevriende relatie en wordt aan de stichting verhuurd.

Het babyluik

Sinds september 2021 is het Lighthouse voorzien van een babyluik, de zgn. babysaverbox. Hier kunnen moeders die net bevallen zijn van hun kindje en er niet voor kunnen of willen zorgen, het veilig achterlaten. Tot maart 2023 zijn er nog geen baby’s in achtergelaten, maar wel hebben veel (aanstaande) moeders Gijsbertha gebeld via het telefoonnummer (op flyers in het dorp en op het babyluik). Deze contacten hebben ertoe geleid dat de moeders tot andere gedachten kwamen en hun kindje toch graag wilden houden.

Gijsbertha schrijft in naar nieuwsbrief van februari 2023:

“Wat betreft de babybox hebben we een enorme drukke tijd achter de rug en is het nog niet voorbij. Linda en ik waren twee avonden in het ziekenhuis om moeders te bezoeken. Beide mama’s waren er van overtuigd dat ze hun kindje gingen weggeven. Mijn rol is om te luisteren naar hun hart, vragen te stellen en het proces van de babybox uit te leggen. Ik geef geen advies wat ze moeten doen m.b.t. de baby, omdat ik wil dat de mama zelf een besluit moet nemen. De dag dat de moeders ontslaan waren, lieten ze me allebei weten dat ze het kindje graag zelf wilden houden. Bij de ene moeder was het zelfs zo sterk dat ze het kindje een dag na de geboorte nog niet had gezien, omdat ze de zusters had verteld dat ze het kindje weg ging geven en dat ze de baby niet wilde zien. Toen ze mij belde en vertelde dat ze graag zelf haar kindje wil opvoeden, zijn Linda en ik weer naar haar toe gegaan en kon ze haar baby voor het eerst vasthouden. Een heel special moment!
We blijven in contact met deze moeders zodat we ze begeleiding te kunnen bieden wanneer dit nodig is.

We zijn enorm dankbaar dat de babybox op deze manier een rol mag spelen. De box neemt geen baby’s bij de biologische familie weg, maar brengt juist eenheid en zorgt dat verdriet bij de moeder weer kan genezen.
En wat is het fijn dat ik deze moeders samen met Linda kan bezoeken! Het maakt mijn werk zoveel mooier!”

Prakijkervaring

Via een Whatsapp-bericht laten we u zien hoe deze ervaringen soms verlopen. Gijsbertha stuurde dit bericht op haar familie-app met het verzoek om voor de betreffende moeder te bidden. Gebruik onderstaande lees-meer knop.