Side by side

Side by Side is een project dat is gestart in het najaar van 2022 op initiatief van twee Nederlandse vrijwilligers die een bezoek hebben gebracht aan Light for the Children in Gobabis. In samenwerking met de organisatie Side by Side in Windhoek krijgen kinderen met een beperking in de sloppenwijk van Gobabis hulp. Ook krijgen de ouders van deze kinderen begeleiding. Als er therapieën nodig zijn, wordt er gezocht naar mogelijkheden hiervoor. Via een speciaal sponsorprogramma in Nederland worden de benodigde gelden bijeen gebracht.

De start van het project

De twee vrijwilligers, Jacolien Davelaar en Jarine Hoogendoorn beschrijven hier zelf de start van dit project.
“De afgelopen tijd (juli t/m oktober 2022) zijn er verschillende bezoeken gebracht aan gezinnen die een kind met een beperking hebben. Dat zorgden ervoor dat er veel werd gebrainstormd over een manier hoe we meer voor deze kinderen zouden kunnen betekenen. We weten dat er veel armoede is, maar als deze kinderen zichzelf niet kunnen redden, dan doet dat pijn. Ouders hebben vaak de kennis niet of geen handvaten hoe ze met bepaalde aandoeningen om moeten gaan. Daarnaast zijn er veel kinderen incontinent, maar er zijn vaak geen luiers. Kortom, we vonden dat we hier iets mee moesten doen. We zijn gaan informeren bij een andere organisatie, Side by Side, te Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Een prachtige organisatie met veel kennis en professionaliteit met betrekking tot hulp aan kinderen met een beperking.  We werden door hen geïnspireerd. Nadat er verschillende gesprekken zijn geweest, konden we de afgelopen maand (oktober 2022) eindelijk starten met onze eigen Side by Side. We zijn gestart met een training in Gobabis. Een training die ervoor gezorgd heeft dat de eerste stappen zijn gezet. Er worden nu wekelijks huisbezoeken gedaan om behoeften in kaart te brengen en om hulp te bieden of door te verwijzen. Een mooie en dankbare opdracht!”

Wordt u sponsor?

Inmiddels zijn er voor een aantal kinderen van Side by Side al sponsors gevonden. Deze kinderen hebben al dekens gekregen (in de winter heel hard nodig!), maar ook kleding, schoenen, pampers en extra voedingsmiddelen. Hartelijk dank aan de sponsors.

Er zijn ook nog een aantal kinderen die geen sponsor hebben. Voor € 25,00 per maand kunt u een kindje met een beperking in Gobabis nieuwe hoop geven!

U kunt u opgeven via deze pagina.