Sponsorprogramma

 

Voor de schoolgaande kinderen uit de krottenwijk van Gobabis is het wenselijk een schooluniform te dragen. Voor veel kinderen is dit helaas niet mogelijk, omdat ouders hier geen geld voor hebben. Ook schoolspullen kunnen in veel gevallen niet worden betaald. Door gebrek aan deze schoolbasisbehoeften beginnen de kinderen al met een achterstand. Dankzij hulp uit Nederland via een sponsorprogramma kunnen de kinderen nu zonder deze achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. De 70 sponsorkinderen (januari 2023) worden jaarlijks voorzien van schoolspullen, kleding en schoeisel. Bovendien krijgen ze  wekelijks persoonlijke begeleiding.

De Abba-groep

De Abba-groep wordt gevormd door bovengenoemde sponsorkinderen. Onder deze naam krijgen de kinderen begeleiding van vier mentors onder verantwoordelijkheid van Jac-Louis en Gijsbertha. Via de mentoren horen ze hoe het met de kinderen gaat. Ze krijgen van hen ook de schoolrapporten. Ook zorgen de mentors er voor dat ‘hun’ kinderen na een schoolvakantie weer terug gaan naar school.
In 2023 waren er 71 sponsorkinderen waarvan er 35 buiten Gobabis naar school gaan. De sponsorkinderen die binnen Gobabis naar school gaan, komen elke maandag- tot en met donderdagmiddag bij de Light for the Children school bij elkaar voor huiswerkbegeleiding onder leiding van de mentors. De kinderen zijn in 3 groepen ingedeeld over 3 klassen om zo de kwaliteit van de begeleiding te vergroten. Voor de jongere kinderen is de huiswerkklas van 14.00 u. tot 16.00 u. en voor de oudere kinderen tot en met 17.00 u. Iedereen krijgt ook een maaltijd.

De zondagmiddagbijeenkomsten
Op zondagmiddag komen de kinderen ook bij de school, maar dan van 15.00 u. tot 17.00 u. Deze middag wordt geleid door de mentors. Veldwerker Kees Matze verzorgt een bijbelverhaal met beeld; er wordt gezongen en er worden spelletjes gedaan. Op deze manier wordt er ook gewerkt aan het opbouwen van de onderlinge band.

Eén keer in de maand komen de ouders/verzorgers van de kinderen ook naar de bijeenkomst toe. Zij gaan dan onder begeleiding van een mentor en Jac-Louis met elkaar in gesprek over onderwerpen die de opvoeding van hun kinderen betreffen.

Tijdens de vakanties komen álle sponsorkinderen op zondagmiddag bij elkaar. Dit is ook de plek waar de uniformen en schoolspullen uitgedeeld worden.

Communicatie met het sponsorkind
Alle sponsors krijgen in januari/februari nieuwe informatie/rapporten over de sponsorkinderen. Het gebeurt op dit tijdstip, omdat in Namibië in januari het nieuwe schooljaar begint. De eindrapporten van het afgelopen schooljaar zijn dan beschikbaar.

Voor de kinderen is het belangrijk af en toe een berichtje te krijgen van hun sponsor in Nederland. Het is voor hen een grote stimulans goed hun best te doen op school als ze weten dat er mensen zijn in een ver land die het fijn vinden dat ze zich goed gedragen en mooie cijfers halen. Gijsbertha zal u informatie geven over de manier waarop er contact kan komen tussen u en uw sponsorkind. 

Als u overweegt sponsor te worden, kunt u zich hier aanmelden.