Sponsorprogramma

 

Voor de schoolgaande kinderen uit de krottenwijk van Gobabis is het wenselijk een schooluniform te dragen. Voor veel kinderen is dit helaas niet mogelijk, omdat ouders hier geen geld voor hebben. Ook schoolspullen kunnen in veel gevallen niet worden betaald. Door gebrek aan deze schoolbasisbehoeften beginnen de kinderen al met een achterstand. Dankzij hulp uit Nederland via een sponsorprogramma kunnen de kinderen nu zonder deze achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. De 70 sponsorkinderen (januari 2023) worden jaarlijks voorzien van schoolspullen, kleding en schoeisel. Bovendien krijgen ze  wekelijks persoonlijke begeleiding.

Huiswerkklassen
Sinds september 2021 krijgen de sponsorkinderen ook extra begeleiding bij hun huiswerk. In huiswerkklassen werkt ieder kind onder begeleiding aan zijn of haar opdrachten voor school. Ook krijgen deze kinderen tussen de middag de dagelijkse schoolmaatijd. 

Begeleiding
De begeleiding van de kinderen gaat per 2021 via mentoren. In voorafgaande jaren deden Jac-Louis en Gijsbertha het nog alleen.
Elke mentor heeft een paar keer in de week contact met elk kind om te horen hoe het gaat. De mentor wordt zo een vertrouwenspersoon voor hen. Ook het schoolwerk is een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Jac-Louis en Gijsbertha hebben nauw contact met de mentoren en via hen horen ze hoe het met de kinderen gaat. Ze krijgen van hen ook de schoolrapporten. Ook zorgen ze ervoor dat ‘hun’ kinderen na een schoolvakantie weer terug gaan naar school.

Op zondagmiddag 
De afspraak met elk sponsorkind is dat zij elke zondagmiddag naar de zaal van de Light for the Children school toe komen. (Dit geldt niet voor de hostelkinderen, omdat zij ook in het weekend in hun hostel zijn.) Daar doen de mentoren gezamenlijke activiteiten met de kinderen. Ook Jac-Louis en Gijsbertha zijn daarbij aanwezig. Wanneer er spullen zijn om uit te delen, zoals schoolspullen en winterkleding, ect., gebeurt dat ook. 
Door dit samenzijn wordt er gebouwd aan de onderlinge verhoudingen. Jac-Louis en Gijsbertha hebben contact met de kinderen en zien hoe het met hen gaat. Op deze manier houden ze beter overzicht en is dit werk minder intensief voor hen. 

Communicatie met het sponsorkind
Alle sponsors krijgen in januari/februari nieuwe informatie/rapporten over de sponsorkinderen. Het gebeurt op dit tijdstip, omdat in Namibië in januari het nieuwe schooljaar begint. De eindrapporten van het afgelopen schooljaar zijn dan beschikbaar.

Voor de kinderen is het belangrijk af en toe een berichtje te krijgen van hun sponsor in Nederland. Het is voor hen een grote stimulans goed hun best te doen op school als ze weten dat er mensen zijn in een ver land die het fijn vinden dat ze zich goed gedragen en mooie cijfers halen. Gijsbertha zal u informatie geven over de manier waarop er contact kan komen tussen u en uw sponsorkind. 

Als u overweegt sponsor te worden, kunt u zich hier aanmelden.