Groep van HoopGroep van Hoop
In hun wekelijkse rondgang door Epako signaleren Jac-Louis en Gijsbertha welke kinderen niet naar school gaan en hoe hun levensomstandigheden zijn. Op grond van deze bevindingen beslissen zij of deze kinderen in aanmerking komen voor deelname aan het zogenaamde project Groep van Hoop. Dit is een project dat straatkinderen in een jaar voorbereidt op deelname aan het reguliere onderwijs. Vijf dagen krijgen ze les in de bibiotheek. Aan het eind van hun lesdag - van negen tot twaalf uur - krijgen ze fruit en brood; betaald door een Nederlandse sponsor. Wanneer het jaar met goed gevolg is beëindigd, wordt voor deze kinderen een school gezocht  en beginnen ze aan hun schoolloopbaan. Ze krijgen nu ook een sponsor toegewezen.

De juf die deze groep lesgeeft, krijgt een inkomen van de Namibische regering.