Middag etenSponsorprogramma
Voor de schoolgaande kinderen uit de krottenwijk van Gobabis is het wenselijk een schooluniform te dragen. Voor veel kinderen is dit helaas niet mogelijk, omdat ouders hier geen geld voor hebben. Ook schoolspullen kunnen in veel gevallen niet worden betaald. Door gebrek aan deze schoolbasisbehoeften beginnen de kinderen al met een achterstand. 
Dankzij hulp uit Nederland via een sponsorprogramma kunnen de kinderen nu zonder deze achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. 
De sponsorkinderen (medio 2019 is het aantal 56) worden nu jaarlijks voorzien van schoolspullen, kleding en schoeisel. De kinderen worden bij de bezoeken van Jac-Louis en Gijsbertha bemoedigd en gestimuleerd goed hun best te doen. De rapporten van de kinderen worden verzameld en soms worden er foto's gemaakt. 

Werkwijze
In januari/februari krijgen alle sponsoren per e-mail het verzoek tot betaling van de jaarlijkse sponsorbijdrage van € 100,- per kind. De betaling kan eventueel plaatsvinden in 12 maandelijkse termijnen van € 8,33. Voor sponsoren die al voor 2018 sponsor waren en geen kind hebben dat in een hostel verblijft, is het mogelijk het oude sponsorgeld (€ 60,-) te blijven betalen. In verband met de toenemende uitgaven voor brandstofkosten voor de bezoeken die gedaan moeten worden buiten Gobabis, heeft het bestuur de sponsorbijdrage voor alle sponsorkinderen moeten verhogen. 
Het sponsorgeld kan overgemaakt worden naar Light for the Children NL  -  Rek. nr. NL68 RABO 0109 1769 87  o.v.v. de naam van uw sponsorkind(eren). Als u eventueeel tussentijds iets extra's wilt overmaken, stellen wij dit uiteraard op prijs. 

Als u overweegt sponsor te worden
Als u overweegt sponsor te worden, vindt u hier ons contactformulier. Hier kunt u eventueel uw vragen stellen die u nog hebt, of vinkt u aan dat u een sponsorkind wilt. 

Communicatie met het sponsorkind
Voor de kinderen is het belangrijk af en toe een berichtje te krijgen van hun sponsor in Nederland. Het is voor hen een grote stimulans goed hun best te doen op school als ze weten dat er mensen zijn in een ver land die het fijn vinden dat ze zich goed gedragen en mooie cijfers halen. Gijsbertha zal u informatie geven over de manier waarop er contact kan komen tussen u en uw sponsorkind. 

Alle sponsors krijgen in januari/februari nieuwe informatie/rapporten over de sponsorkinderen. Het gebeurt op dit tijdstip, omdat in Namibië in januari het nieuwe schooljaar begint. De eindrapporten van het afgelopen schooljaar zijn dan beschikbaar.
De contactgegevens van Gijsbertha en Jac-Louis vindt u hier.

Groep van Hoop in bibliotheek

Groep van Hoop zorgt voor groei
In hun wekelijkse rondgang door Epako signaleren Jac-Louis en Gijsbertha welke kinderen niet naar school gaan en hoe hun levensomstandigheden zijn. Op grond van deze bevindingen beslissen zij of deze kinderen in aanmerking komen voor deelname aan het project van de Groep van Hoop.  Wanneer het jaar met goed gevolg is beëindigd, wordt voor deze kinderen een school gezocht en krijgen ze een sponsor toegewezen. Zo groeit het aantal sponsorkinderen jaarlijks.