TFC Familie Van Rooyen

De thuisfrontcommissie wordt gevormd door het bestuur. Hierbij heeft één bestuurslid, Philippine van Kleeff, regelmatig contact met Gijsbertha over hun welbevinden. Op de bestuursvergaderingen doet ze hiervan verslag.

Foto van het bestuur/thuisfrontcommissie

Van links naar rechts: Philippine van Kleeff (algemeen lid), Coby van Ginkel (algemeen lid), Gijsbert Schouten (voorzitter), Arie Elsenaar (penningmeester) en Maartje Burger (secretaris)

Overzicht
Alle veldwerkers werken namens Light for the Children Nederland. Het bestuur wil u graag op de hoogte houden hoe het met alle veldwerkers gaat. Dit doen we via deze website en via onze nieuwsbrieven. (4 x per jaar). In onze nieuwsbrief kunt u dus nieuws vinden over alle veldwerkers. Over Jac-Louis en Gijsbertha kunt u alleen méér lezen, omdat wij ook thuisfrontcommissie van hen zijn.
Alle veldwerkersechtparen sturen zelf ook nieuwsbrieven. Ook delen ze nieuws via Whatsappgroepen. Dit kunt u allemaal vinden op deze website op de betreffende pagina van de veldwerkers.
Pieter en Corina hebben ook een eigen website – www.lech-acharai.nl. Hier kunt u alles vinden over hun project.

Het ontstaan
De reden dat er niet een afzonderlijke TFC is voor Jac-Louis en Gijsbertha ligt eigenlijk in het verleden. Zij waren onze eerste veldwerkers en als bestuur waren wij hun thuisfrontcommissie. Na hun start dienden ze bij het bestuur al snel verzoeken in voor nieuwe projecten. Deze verzoeken werden ingewilligd en er werden middelen voor gevonden, zodat ze het project konden starten. Ook kregen we verzoeken binnen om bepaalde zaken voor de Light for the Childrenschool te bekostigen. In veel gevallen konden we hier gehoor aan geven.
Inmiddels is het zo dat er aanzienlijk meer geld naar de diverse projecten gaat, dan naar het levensonderhoud voor Jac-Louis en Gijsbertha.